خبرهای تازه

قانون محصول مخابراتی از سوی مجلس سنا تایید شد

(Last Updated On: نوامبر 26, 2017)

قانون محصول مخابراتی که از سوی مجلس نماینده گان رد شده بود، با اکثریت آرا امروز از سوی مجلس سنا تائید شد.

ماده اختلافی این قانون گرد آوری ده درصد محصول کارت های مصرفی شرکت های مخابراتی در مجلس نماینده گان بود، اما کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا اظهار داشت که اگر محصول مخابراتی قطع شود، کشور با کسر بودجه مواجه خواهد شد.

رحیم حسنیار، عضو کمیسون مواصلات و مخابرات مجلس سنا گفت: “جمع آوری تکس مالیه مخابراتی در تمام کشور ها وجود دارد و اگر این مالیه قطع شود دولت با کسر بودجه مواجه میشود و کمیسیون مصوبه ولسی جرگه را رد کرده است.”

اما شمار دیگری از سناتوران از نبود شفافیت در گرد آوری محصول شرکت های مخابراتی سخت انتقاد کردند.

سناتور، صالح محمد لالاگل بیان کرد: “ده درصد مالیه وضع می گردد و این پول های حیف و میل میشود.  به جیب های میرود که سود آن به مردم نمی رسد. باید وزارت مخابرات سیستم شفاف گرد آوری این پول ها را ایجاد کند.”

سناتور گل احمد اعظمی نیز علاوه نمود: “سیستم شفاف برای گرد آوردی پول های محصول مخابراتی وجود ندارد و پول های مردم به جای ارائه خدمات حیف و میل میشود.”

سرانجام قانون محصول مخابراتی با اکثریت آرا از سوی مجلس سنا تایید شد و سناتوران از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میخواهند تا وسیله گرد آوری محصول مخابراتی که را که جلو حیف میل این پول ها را بگیرد ایجاد کند.

 گزارشگر: رفیع صدیقی

About Ariana News

Avatar

Check Also

غنی: ناکامورا قهرمان آبادی افغانستان است

(Last Updated On: دسامبر 7, 2019) محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور میگوید که پروژه‌های …