قانون‌گذاران: تنش‌های لفظی و فزیکی مانع کار رئیس جدید مجلس شده نمی‌تواند

(Last Updated On: ژوئن 22, 2019)

شماری از اعضای مجلس نمانیده‌گان می‌گویند که میررحمان رحمانی، رئیس این مجلس است و اعلام کردن آقای رحمانی، به عنوان رئیس، مصوبه مجلس است.

این نماینده‌گان می‌گویند که ایجاد تنش‌های لفظی و فزیکی نمی‌تواند مانع کار وی در کرسی مجلس نماینده‌گان شود و سرنوشت یک رأی جنجالی نیز با کارت‌های سبز ۱۹۲ نماینده روشن شده است.

ضیاالدین ضیا، نماینده مردم سمنگان در مجلس می‌گوید: “هیچ‌کسی غیر مسوول با آقای رحمانی داخل تالار نشده و یک صدو بیست سه رای گرفته که پنجاه جمع یک است و مصوبه ترتیب شده و وی رییس مجلس است. به خاطر مصلحت ها یک صدونود و دو کارت سبز دوبار بخاطر سرنوشت یک رای جنجالی هم بلند شده که موضوع پایان یافته است.”

همچنان، زلمی نوری، نماینده مردم پنجشیر در مجلس بیان می‌دارد: “انتخابات باطل نیست و آقای رحمانی پنجاه جمع یک را پوره کرده و بخاطر مشکل ایجاد شده یک صدو نود و دو کارت سبز علنی را دوبار آقای رحمانی گرفته و بحث روز چهارشنبه پابرجا است و روی یک رای هم سری و هم علنی تصمیم گرفته شد که پذیرفته نشد ازسوی اندک نماینده گان.”

با این حال، شمار دیگری از اعضای مجلس می‌گویند که تنش‌های به میان آمده در مجلس پایان نیافته است و راه حل آن عملی کردن اصول وظایف داخلی است.

کمال ناصراصولی، یک عضو این مجلس ابراز می‌دارد: “عزت مجلس عزت تمام ملت است و در تطبیق اصول وظایف داخلی باید تلاش کنیم و مشکل برای فردا باقی ماند. بحث قومی نیست و ادعای ریاست را ندارم اما بحث تطبیق اصول است که باید عملی گردد.”

این در حالی است که بیش از یک ماه می‌شود که مجلس نمانیده‌گان در بی سرنوشتی تمام به سر می‌برد و از آغاز کار مجلس تاحال هیچ جلسه ای از بهر حل امورات قانون‌گذاری از سوی این مجلس تصویب نشده است و این امر باعث نگرانی شهروندان کشور شده است.

گزارشگر: رفیع صدیقی 

About Ariana News

Avatar

Check Also

حکومت از فزون پول در کود ۹۱ سلب صلاحیت شد – مجلس نمایندگان

(Last Updated On: ژانویه 21, 2020)صلاحیت حکومت  برای افزودن پول در کود ۹۱ از سوی …