فعالیت شبکه های مخابراتی در ولایت بغلان از طرف شب متوقف شد

(Last Updated On: December 06, 2017 9:40 am)

مقامات محلی در ولایت بغلان تایید میکنند که فعالیت شبکه های مخابراتی خصوصی در نتیجه تهدید طالبان در این ولایت از سوی شب متوقف شده است.

در همین حال، باشندگان ولایت بغلان نیز با تایید متوقف شدن فعالیت این شبکه های مخابراتی در اثر هشدار طالبان، می گویند در نبود عرضه خدمات مخابراتی از ساعت شش شام تا شش صبح با مشکلات زیادی رو به رو اند.

آنها هم چنان انتقاد میکنند که حکومت در رابطه به این موضوع خاموشی اختیار کرده و هیچ اقدامی را انجام نمیدهد.

در حالیکه فیض محمد ارغند، رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بغلان، میگوید فعالیت شبکه های مخابراتی در نتیجه تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان متوقف شده اما پولیس بغلان این کار طالبان را جفا به حق مردم میخواند.

About Ariana News

Check Also

شهر در محاصره دیوارهای استنادی؛ هزینه دو نهاد دولتی ۱۳۱ میلیون افغانی شده

(Last Updated On: February 20, 2018 6:09 pm)جابجای دیوارهای استنادی در سال های پسین چهره …