فعالان مدنی تخار خواهان برکناری آمر امنیت فرماندهی پولیس این ولایت شدند

(Last Updated On: December 25, 2017 3:48 pm)

برخی فعالان مدنی در واکنش به گفته های اخیر آمر امنیت جدید فرماندهی پولیس تخار در برابر فعالان مدنی وبرخی خبر نگاران دست به راه پیمایی زده وخواهان بر کناری او از سمت اش شدند.

معترضان میگویند امر امنیت پولیس برخی فعالان جامعه مدنی وخبر نگاران را در دفتر کار اش توهین نموده است.

معترضان میگویند امر امنیت وسر پرست فرماندهی پولیس تخار توانایی سر پرستی فرماندهی پولیس را ندارد وبا امدن او در این ولایت مشکلات امنیتی افزایش یافته است.

معترضان هشدار میدهند که اگر حکومت مرکزی در برکناری او اقدام فوری نکند دامنه اعتراضات شانرا گسترش داده بزرگ راه کندز تخار وتخار بدخشان را بر روی ترافیک بسته خواهند کرد.

خواستیم نظر امر امنیت راکه اکنون سرپرست فرماندهی پولیس را بر دوش دارد در زمینه داشته باشیم با تلاش های زیاد با رسانه ها حاضر به گفتگو نشد.

About Ariana News

Check Also

غنی: حمله بر غرب کابل حمله بر تمام مردم افغانستان است

(Last Updated On: September 20, 2018 2:42 pm)رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم گرامی‌داشت از …