خبرهای تازه

فرماندهان مخالف رهبرگروه طالبان تا چند روز دیگر رهبر جدید شان را تعیین می کنند

(Last Updated On: اکتبر 21, 2015)

Taliban.docx jl;j

عبدالمنان نیازی سخنگوی جبهه مخالف ملا اختر منصور گفته است تا چند روز آینده با اتفاق آرا و دور شدن از شاخه ملا منصور این تصمیم گرفته میشود.

درهمین حال رهبر پیشین گروه جیش المسلمین طالبان می گوید: با موجودیت دو رهبر در گروه طالبان چالش ها در افغانستان بیشتر خواهد شد و نیز روند گفتگو های صلح را با بن بست مواجه خواهد کرد.

پس از مرگ ملا عمر رهبر پیشین گروه طالبان دودسته گی و کشیده گی های زیادی در رهبری این گروه به میان آمده است . به تازه گی عبدالمنان نیازی سخنگوی جبهه مخالف ملا منصور رهبر گروه طالبان به رویترز گفته است که به اتفاق آرا رهبر تازه شان را تعیین می کنند.

 این مقام طالبان گفته است که هر چند تصرف شهر کندز نیز ازسوی فرماندهان ناراضی ملا منصور صورت گرفت، اما این فرماندهان ملا منصور را به عنوان رهبر شان قبول ندارند.

عبدالمنان نیازی سخنگوی جبهه مخالف رهبری گروه طالبان میگوید” یک رهبر جدید ظرف چند روز دیگر انتخابات میشود. ملاقات فرماندهان مخالف ملا منصور تنها یک هدف دارد و تا امیر جدید را به اتفاق آرا انتخابات کنند و از شاخه ملا اختر منصور جدا باشند.”

یک فرمانده مخالف ملا اختر منصور گفته است” درجبهه ما جنگجویان دلیر و آموزش دیده وجود دارد، اما به اندازه ملا منصور منابع مالی در اختیار نداریم و درمدت دوسال ملا منصور منابع را زیر کنترول اش داشت  و هیچ کسی با او مقابله کرده نمی توانست زیرا وی میگفت که دستور ملا عمر است.”

درهمین حال رهبر پیشین گروه جیش المسلمین طالبان می گوید که اگر فرماندهان مخالف طالبان رهبر تازه شان را تعیین کنند، این کار چالش ها را درافغانستان بیشتر خواهد ساخت و نیز روند گفتگو های صلح به نتیجه نخواهد رسید.

سید اکبر آغا رهبر پیشین گروه جیش المسلمین طالبان میگوید” به نظر من فرماندهان مخالف ملا اختر منصور نخواهد رهبر تازه را تعیین کنند واگر این کار انجام شود، چالش ها درمیان گروه طالبان و درکل در کشور بیشتر خواهد شد و نیز این کار صدمه بزرگی به روند گفتگو های صلح خواهد زد.”

ازسویی هم آگاهان نظامی بدین باورند که کشیده گی ها در میان گروه طالبان به اوج اش رسیده، اما حکومت برای استفاده ازاین خلا سخت ناتوان است.

جاوید کوهستانی آگاه نظامی میگوید” پس از مرگ ملاعمر کشیده گی ها میان گروه طالبان اوج گرفت و این کشیده گی ها میتواند این گروه را ضعیف بسازد،اما حکومت برای استفاده از این کشیده گی ها و خلا ها ناتوان است و به سود اش استفاده کرده نتوانسته است.”

پس از افشا شدن مرگ ملا عمر در پاکستان، عبدالمنان نیازی،  ملا ذاکر دستیار ملا عمر، ملا حسن رحمانی، محمد رسول، و ملا عبدالرزاق از فرماندهان مطرح گروه طالبان هستند که به ملا اختر منصور بیعت نکردند و مخالفت شدید شان دربرابر ملا اختر منصور اعلام کردند. حال دیده شود که این فرماندهان مخالف رهبری گروه طالبان چه کسی را به عنوان رهبر دومی تعیین خواهند کرد.

 

گزارش از رفیع صدیقی 

About ATN News

Check Also

یک دختر ۱۸ساله از سوی رباینده‌گان در تخار به قتل رسید

(Last Updated On: آوریل 24, 2019) جسد یک دختر هجده ساله که دو روز پیش …