فدراسيون بايسكل راني افغانستان از اشتراك در مسابقات آسيايي خبر ميدهد

(Last Updated On: January 23, 2013 11:11 am)

فدراسيون بايسكل رانى افغانستان، از آماده گى های بیشترى براى اشتراك درسومين دورمسابقات آسيايى كه تا يك ماه ديگر درهند برگزار ميشود، خبر ميدهد.

رييس فدراسيون بايسكل رانى میگوید:

دراين رقابت ها 42 كشور آسيايي حضور خواهند داشت كه به نماينده گى از افغانستان 5 بازيكن شركت ميكنند.

به گفته رییس این فدراسیون تمرينات فشردۀ بازيكنان تيم ملي بايسكل رانى از سه ماه به اينسو آغاز شده است و تا يك ماه ديگر درشهر جلال آباد ادامه خواهد داشت.

About ATN NEWS

Check Also

دفتر کمیسیون انتخابات در ننگرهار بسته شد

(Last Updated On: September 17, 2018 6:03 pm)پس از آنکه ایتلاف بزرگ ملی افغانستان در …