غنی فرمان بررسی جعل در روند توزیع شناسنامه های کاغذی را صادر کرد

(Last Updated On: سپتامبر 4, 2018)

پس از آنکه ایتلاف بزرگ ملی افغانستان هزاران شناسنامه و ستیکر جعلی را به نمایش گذاشت، رییس جمهور غنی در فرمانی خواستار بررسی جعل در روند توزیع شناسنامه ها شده است.

در این فرمان هئیتی موظف شده است تا شناسنامه های توزیع شده در سال های 96 و 97 را بررسی کنند.

در یک فرمان دیگر رییس جمهور همچنان هیئتی را به منظور بررسی چگونگی کمپاین سرتاسری توزیع شناسنامه های کاغذی و معلوم نمودن شمارش دقیق شناسنامه های توزیع شده، تعیین کرده است.

از سویی دیگر نهاد های ناظر بر روند انتخابات از چگونگی مدیریت زمان برای برگزاری انتخابات نگران اند.

به باور آنان کار های کمیسیون انتخابات به کندی پیش می رود.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید: “کار ها بسیار پس مانده، تفاهم سیاسی وجود ندارد نقطه ضعف های تخنیکی هم در جای خود باقی مانده.”

اما کمیسیون انتخابات، از آماده گی لازم برای برگزاری انتخابات به موقع و شفاف سخن می گوید.

حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون انتخابات می گوید: “اوراق در حال چاپ است. نمونه های شان رسیده.”

نهاد های ناظر بر روند انتخابات و احزاب سیاسی از حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات خواسته اند تا جلو تقلب های سازمان یافته را بگیرند در غیر آن انتخابات پیشرو قابل قبول برای مردم نخواهد بود.

About Ariana News

Check Also

هفت طالب مسلح در بلخ کشته و بازداشت شدند

(Last Updated On: فوریه 23, 2019) در نتیجه عملیات قطعات خاص نیروهای ارتش، در ولسوالی …