غنی: برای تمام دانش آموزان کتاب های درسی چاپ میشود

(Last Updated On: مارس 24, 2018)

سال جدید تعلیمی ۱۳۹۷امروز با حضور رییس جمهور غنی و شماری دیگر از مقامات بلند پایه آغاز شد و رییس جمهور کشور در جریان سخنرانی اش اظهار داشت که امسال برای تمام دانش آموزان مکاتب کتاب های درسی چاپ خواهند شد.

به گفته رییس جمهور غنی در سال های گذشته تنها برای ۳۰ درصد شاگردان کتاب چاپ میشد اما اکنون برای صد درصد شاگردان چاپ خواهد شد.

وی همچنان افزود که سیستم توزیع شفاف آن ایجاد شده و بودجه مورد نیاز پنج ساله آن نیز آماده میباشد.

رییس جمهور کشور در مراسم افتتاح سال تعلیمی به افزایش نقش زنان در سکتور معارف نیز تاکید کرده و گفت بخاطری نیازمندی به معلمان زن سهم ۳۰۰۰ بست قراردادی معلمی اختصاصی دختران را به دو برابر افزایش میدهد.

آقای غنی همچنان افزود که به تمام نهادها و مقامات مسئول هدایت داده تا در مدت شش هفته برای تمام مکاتب بدون زمین، زمین پیدا کنند و از بزرگان قومی و دینی در این خصوص خواستار همکاری شد.

رییس جمهور غنی در مورد روش استخدام معلمین چنین اظهار داشت: “فیصله من این است که هر استخدام پست های معلمی از طریق کمیسیون اصلاحات اداری انجام شود، هر پست معلمی رقابتی خواهد بود. فرهنگ پرداخت رشوه برای استخدام معلمین قابل قبول نیست، بلکه قابل جزا است.”

وی همچنان از تلاش ها برای ایجاد صندوق قرضه برای معلمان سخن گفت و تصریح کرد که در این زمینه کارهای نیز انجام شده است.

آقای غنی در این مورد گفت: “صندوق قرضه برای معلمین، از وزارت مالیه می خواهم که دراین زمینه همکاری دوامدار نماید، من بالای تجار و سرمایه‌داران صدا می‌کنم که از طریق کمک زمین، کمک نقدی و یا اجناس دیگر دراین حشر ملی، سهم بگیرند، ارگان‌های امنیتی در زمینۀ تأمین امنیت مکاتب، معلمین و متعلمین از روی مکلفیت همکاری نمایند.”

به گفته رییس جمهور کارها روی وصل سازی مکاتب مرکز به شمول ولایات به انترنت آغاز گردیده و با عملی شدن این طرح نتیجه بهتری از تعلیم و تربیه بدست خواهد آمد.

رییس جمهور غنی همچنان تصریح کرد که 50 فیصد مکاتب تعمیر ندارد و برنامه اعمار ساختمان های مکاتب تا دو ساله آینده تکمیل خواهد شد.

وی در این مورد گفت: “در سال جدید به تعداد شش هزار ساختمان مکاتب اعمار خواهد شد. به وزیر انکشاف دهات در این خصوص هدایت داده ام و تا ۲۰۰ میلیون دالر بودجه برای آن تخصیص داده شده است.”

آقای غنی سال ۱۳۹۷ را سال “حمایت از معارف” اعلان کرد.

About Ariana News

Avatar

Check Also

ریزش سقف یک مدرسه در قندهار جان پنج دانش‌آموز را گرفت

(Last Updated On: ژانویه 20, 2020) در نتیجه فرو ریختن سقف یک مدرسه در ولایت …