غنی: «افغانستان محور تمدن است و فرهنگ دیرینه دارد»

(Last Updated On: نوامبر 19, 2017)

رییس جمهور اشرف غنی در مراسم بزرگداشت از کارنامه های احمد علی کهزاد، تاریخ نگار کشور گفت که افغانستان محور تمدن است، فرهنگ دیرینه دارد و هیچ گاهی این تمدن از میان برده نخواهد شد.

آقای غنی از کارنامه های علمی احمد علی کهزاد ستایش کرد، او را بنیان گذار تاریخ نگاری نوین در کشور دانست و بر بازنگری باستان شناسی و فرهنگ افغانستان  تاکید کرد.

رییس جمهور بیان داشت: “باستان شناسی و فرهنگ ما نیاز به بازنگری دارد که امیدواریم نسل دانش دیده کشور روی احیای آن کار کند.”

آقای غنی عدم توجه نسل دانش دیده را به تاریخ نگاری و پاس داشت از فرهنگ کشور به انتقاد گرفته و بر ایجاد مرکز تحلیل تاریخ معاصر در اکادمی و یا دانشگاه کابل پافشاری کرد.

رییس جمهور اظهار داشت: “انتخاب های مطرح می شود که انتخاب نیست. ما منزوی استیم و ما تاریخ نداریم و مقلد استیم. نه این خاک مظهر خلاقیت فرهنگی بوده و صد ها هزار سال دوام خواهد کرد.”

به باور رییس جمهور افغانستان محور فرهنگ هاست و با حاشیه بردن فرهنگ این کشور جفا است.

غنی همچنین اضافه نمود: “ما همیشه محور بودیم و نباید به حاشیه برویم اگر خود می خواهید به حاشیه فرهنگی بروید این حرف جدا است و جفا.”

احمد علی کهزاد با پنجاه سال کار های علمی و پژوهشی و نگارش کتابهای و آثار بیشمار به زبانهای فارسی، پشتو، انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی در میان مردم افغانستان جایگاه ویژه دارد. او در سال ۱۳۶۲ در گذشت.

About Ariana News

Check Also

تظاهرات باشنده‌گان ولسوالی احمد آباد پکتیا در اعتراض به بی برقی

(Last Updated On: نوامبر 19, 2018)به روز دوشنبه، باشنده‌گان ولسوالی احمدآبا پکتیا در اعتراض به …