عطا محمد نور بخاطر پشتیبانی از عبدالله عبدالله معذرت خواهی کرد

(Last Updated On: March 13, 2017 3:59 pm)

attaعطا محمد نور از حاميان اش به خاطر پشتيبانی از عبدالله عبدالله معذرت خواهی كرد.

عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، امروز طی اظهاراتی داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه را به باد انتقاد گرفت و وی را به معامله گری متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری دید، آقای نور در بخشی از سخنانش گفت: “داکتر عبدالله به‌خاطر حفظ قدرت و چوکی خود در تلاش معامله است و بارها تعهد شکنی با طرف داران و دوستان ‌اش انجام داده است.”

والی بلخ داکتر عبدالله را نامرد، معامله گر و گژدم خطاب کرده است.

وی میگوید، “نیش عبدالله نامرد از نیش گژدم هم بدتر است و او از تمام خط های قرمز عبور کرده است.”

والی بلخ همچنان افزود: “تا هنوز نتیجۀ مذاکرۀ حزب جمعیت با ارگ ریاست جمهوری قناعت بخش بوده و دو ماه ضرب‌ الاجل تعیین شده بود که نتایج نهایی این مذاکره در روز سال نو که ۷ روز دیگر مانده‌ است، اعلام میکنیم.”

آقای نور حمایت اش از داکتر عبدالله را بیهوده خوانده و میگوید، “عبدالله، بخاطر حفظ قدرت و چوکی خود در تلاش معامله است و بارها تعهد شکنی با طرفداران و دوستان ‌اش انجام داده ‌است.”

انتقادات والی بلخ پس از آن بالا گرفته است که اخیراَ داکتر عبدالله، در نتیجۀ یک تعامل با ارگ ریاست جمهوری، شماری از افراد نزدیک به خود را بدون مشوره سران تیم سیاسی‌ اش و رهبری جمعیت اسلامی، در پست‌های حکومتی گماشته است.

About Ariana News

Check Also

انتقاد اداره حفاظت محیط زیست بر واردات نفت «ای ۸۰» به کشور

(Last Updated On: March 18, 2018 7:29 pm) اداره حفاظت از محیط زیست می گوید …