عبیدالله رامین” قوانین معادن و نفت گاز با قانون اساسی در مغایرت قرار دارد”

(Last Updated On: دسامبر 18, 2012)

اعضای کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان، متن قوانین معادن و نفت و گاز را در مغایرت با قانون اساسی و برخی قوانین دیگر میخوانند و خواهان تصویب یک قانون جدید در این بخش اند.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از  این روند میگویند که در برخی از این قرار داد ها و استخراج معادن حتا منافع ملی نیز در نظر گرفته نشده است.

به باور آنان عقد قرار داد ها به صورت بسیار عاجل و  بدون در نظر گرفتن منفعت دولت افغانستان صورت گفته و آنان همچنان به شفاف نبودن روند برخی این قرار داد ها و خلا های که در دو قانون؛ یعنی قانون معادن و نفت و گاز وجود دارد اشاره میکنند.

عبدالرحمن شیدایی عضو مجلس نمایندگان میگوید که ” بعضی موارد حتی گیچ کننده و مبهم است که این قرار داد ها بزرگ افغانستان به چی اندازه به نفع افغانستان است.

گفته میشود که این کمیسیون در نشست روز سه شنبه (28 قوس) وزیران اقتصاد ، تجارت و شماری از مسوولان وزارت معادن را به شمول برخی از کارشناسان اقتصادی فراخوانده بود.

آما آنچه وزیران اقتصاد و تجارت در پیش نویس قانون جدید معادن از آن انتقاد میکنند، اکتشاف و استخراج معادن از سوی تنها یک شرکت میباشد.

عبیدالله رامین رییس کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان گفت ” دو قانون درحال اجزا است که قانون معادن افغانستان و قانون نفت و گازاست که در هر دو قانون جوابگوی وضعیت موجود معدن کاری افغانستان نیست. به گفته وی این دو قانون کمبودی ها و نا رسایی های دارد که حتی در بعضی حالات خود این قانون ها در تضاد با قانون اساسی و دیگر قانون ها است”.

اما عبدالهادی ارغندیوال  وزیر اقتصاد میگوید که ما خواستار ایجاد کمیسیون تخصصی افغانی برای معادن افغانستان استیم که باید وزارت معادن این ظرفیت را برای اکتشاف معادن پیدا کند.

با این حال انورالحق احدی وزیرتجارت و صنایع میگویند که “ما هم مخالف سرعت قرار داد معادن افغانستان استیم . اگر ما سال دو قرار داد را امضاء کنیم برای ما کفایت میکند.”

کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نمایندگان میگوید: اگر قرار داد های معادن با عجله صورت گیرد، چالش های را برای حکومت بعدی به وجود خواهد آورد.

About ATN News

Avatar

Check Also

نگرانی زنان متشبث از نبود بازار در کشور برای خریداری تولیدات آنان

(Last Updated On: ژوئن 5, 2019) شماری از بانوان متشبث می‌گویند که از یک سال …