عبدالله: مقام های حکومتی در انتخابات بی طرف باشند

(Last Updated On: سپتامبر 16, 2019)

رییس اجرایی از مقام های کابینه حکومت می‌خواهد از تصمیم‌هایی که به کارزار های انتخاباتی پیوند می‌خورد، خودداری کنند.

عبدالله عبدالله می‌گوید که مقام های دولتی و نهادهای امنیتی باید در پیکارهای انتخاباتی و انتخابات ریاست جمهوری به گونه کامل بی‌طرف بمانند و هیچ گونه مداخله‌ی در این روند نکنند.

رییس اجرایی خطاب به اعضای کابینه می گوید: ” حفظ بی طرفی کامل شما را در انتخابات و عدم مداخله و اجتناب از تصمیم هایی که فکر کمپاین انتخاباتی را در مردم ایجاد کنید را خواستار استم.”

پیش‌تر برخی دسته های انتخاباتی به ویژه دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نگرانی نشان داده اند که حکومت در کار کمیسیون های انتخاباتی مداخله می کند و نتیجه این مداخله بحران برای افغانستان خواهد بود.

عبدالحکیم تورسن نامزد ریاست جمهوری می گوید: “نام کمیسیون ها با خود واژه مستقل را دارند و پس باید به هیچ کس اجازه دخالت در امور انتخابات را ندهند نه داخلی ها را نه خارجی ها.”

کمیسیون های انتخاباتی اما پیوسته گفته اند که به هیچ مقام حکومتی اجازه مداخله در انتخابات را نمی دهند و انتخابات پیش‌رو با راهکارهای تازه شفاف‌تر و متفاوت‌تر از انتخابات های پیشین برگزار خواهد شد.

قاسم الیاسی دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می گوید: “ما مستقلانه عمل می کنیم و تاهنوز در امور ما دخالت نشده است.”

کم‌تر از دو هفته دیگر به انتخابات ریاست جمهوری مانده است، انتخاباتی که برخی نامزدان روی برگزاری شفاف آن چندان باور و اعتماد ندارند اما کمیسیون مستقل انتخابات گفته که آماده گی کامل گرفته شده است.

About Ariana News

Avatar

Check Also

سازمان همکاری اسلامی از توافق آمریکا و طالبان روی کاهش خشونت استقبال کرد

(Last Updated On: فوریه 24, 2020)سازمان همکاری اسلامی در بیانیه ی به تاریخ ۲۳ فبروری …