عالمان دینی: حکومت در امر مبارزه با قاچاق انسان و بچه بازی ناکام است

(Last Updated On: آگوست 8, 2018)

برخی عالمان دینی و فعالان مدنی با انتقاد از حکومت در امر مبارزه با قاچاق انسان و بچه بازی خواهان برخورد جدی حکومت با عاملان این عملکرد ها اند.

وثیق، یکی از عالمان دینی گفت: “پدیده شوم بچه بازی تاریخ کهنی در این مرز و بوم دارد. این عمل نامیمون ضمن اینکه خلاف فطرت بشری است. آموزه های دینی مان این را جرم بزرگی تلقی میکند.”

سمیه، فعال مدنی نیز تصریح کرد: “متاسفانه امروزه ما میبینیم هیچ گونه اقدامات موثری انجام داده نشده است. یعنی بسیاری از کوتاهی وجود دارد.”

با این حال یک کارگاه آموزشی دادخواهی برای جوگیری از قاچاق انسان و پدیده بچه بازی برگزار شده است تا راه کار مناسب برای جلوگیری از قاچاق انسان در افغانستان جستجو شود.

نایف ریاضت، مسوول کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان افزود: “ایجاد اولین دستگاه و یا پایگاه معلوماتی از قربانیان قاچاق انسان در ده ولایت کلیدی افغانستان ایجاد شده است که بیشتر تمرکز ما به ولایاتی بوده که در سرحد قرار دارند.”

در اینجا ناامنی، جهل و فقر از عوامل افزایش اختطاف و بچه بازی در افغانستان عنوان میشود و اشتراک کنندگان از مسوولان حکومتی خواهان بازداشت افراد که در قضایی قاچاق انسان و بچه بازی دخیل هستند تاکید دارند.

About Ariana News

Check Also

مجلس سنا سرپرست وزارت معادن را برای پاسخگوئی فرا خواند

(Last Updated On: نوامبر 18, 2018)به روز یکشنبه، مجلس سنا سرپرست وزارت معادن و پترولیم …