طالبان چهارشنبه شب به کمربند دوم امنیتی شهر فراه حمله کردند

(Last Updated On: October 06, 2016 11:09 am)

farahشب گذشته مرکز ولایت فراه شاهد ادامه درگیری های مسلحانه بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت بوده است.

فرید بختور رییس شورای ولایتی فراه می گوید: هر چند در نوبهار مرکز فراه نیروهای امنیتی در قرارگاه های شان وجود دارند، و مصروف جنگ اند، اما بگفته او طالبان مسلح از چهار اطراف قرار گاه ها عبور کرده اند و پوسته های رج و گنهکان که در نزدیدکی شهر فراه اند کمربند دوم امنیتی شهر فراه را مورد حملات مسلحانه قرار داده اند.

در همین حال توریالی عبدیانی فرمانده پولیس فراه جنگ را بالای پوسته های نوبهار مرکز فراه تائید میکند، اما وی تاکنون آغاز درگیری را بالای پوسته های نزدیکی رج و گنهکان شهر فراه رد میکند، ولی بگفته وی احتمال دارد، که طالبان مسلح پوسته های گنهکان را نیز مورد حملات مسلحانه قرار دهند.

About Ariana News

Check Also

سیگر: بخش بزرگ کمک های امریکا در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری شده است

(Last Updated On: September 23, 2018 5:18 pm)جان ساپکو رییس اداره بازرس ویژه امریکا برای …