خبرهای تازه

طالبان طرح پیشنهادی حکومت برای صلح را رد کردند

(Last Updated On: مارس 1, 2018)

طالبان طرح پیشنهادی حکومت برای صلح را رد کرده و می گویند که در این طرح در مورد نیروهای خارجی هیچ یاد نشده است.

در دومین نشست روند کابل حکومت افغانستان برای برقراری صلح پیشنهاد های بی پیشینه داشت و باور ها بر این بود که طالبان مسلح بر این پیشنهاد چراغ سبز نشان خواهند داد اما پاسخ طالبان بر این پیشنهاد منفی بود و آنان خواهان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اند.

 به باور طالبان در این پشنهاد در مورد نیروهای خارجی هیچ چیزی گفته نشده است.

اما پاسخ حکومت به این پیشنهاد چی است؟

امیدمیثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفت:”اگر طالبان و گروه های دیگر جنگ را ادامه دهند،  مردم را به قتل برسانند، دهشت بیافرینند، به ارزش ها احترام نکنند و تمام آرزوهای رسیدن به صلح از راه گفتگو را از بین ببرند. در آن حالت ما در تصمیم خود تجدید نظر خواهیم کرد.”

آگاهان سیاسی به این باور اند که صلح افغانستان وابسته به عملکرد استخبارات منطقه  و جهان است و تا زمانیکه آنها صلح نخواهند جنگ ادامه خواهد داشت.

احمد سعیدی، آگاه سیاسی بیان داشت:”متاسفانه که ما قربانی رقابت های ایران، سعودی، پاکستان، هند، امریکا و روسیه هستیم. تا زمانیکه این کشور ها افغانستان را به دید میدان تفاهم نبینند و از دید جنگ بنگرند ما به ما شاهد جنگ های شدید خواهیم بود.”

رمضان بشردوست، نماینده مردم کابل در مجلس نماینده گان اظهار داشت:”کسانی که در افغانستان کشته می شوند اگر اعضای طالبان، داعش و اگر سربازان نیروهای امنیتی اند پسران مسوولان، بغدادی، آخوندزاده، اعضای شورای ملی نیستند به این دلیل کسی در قصه و غم آنها نیست.”

از بسته پیشنهادی صلح حکومت افغانستان  سازمان ملل متحد، اتحادیه ی اروپا و طرف های درگیر در مسئله افغانستان حمایت کردند. اتحادیه ی اروپا از طالبان خواسته است تا به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهد. امریکا هم خواست مشابهی دارد.  

About Ariana News

Avatar

Check Also

ولسوال نام نهاد طالبان در بلخ کشته شد

(Last Updated On: سپتامبر 22, 2019)قول اردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه ای از کشته …