شورای ملی فرمان رئیس جمهور درباره قانون ثبت و احوال نفوس را تایید کرد

(Last Updated On: دسامبر 18, 2017)

فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره قانون ثبت و احوال نفوس از سوی کمیته مختلط شورای ملی تائید شد.

قانون ثبت و احوال نفوس در این اواخر به یکی از جنجالی ترین قوانین مبدل گردیده و بحث واژه ملیت چالش های زیادی را به میان آورده بود.

پیش از این نیز مجلس نماینده گان این فرمان را که ذکر ملیت و ملت در شناسنامه ها پیشنهاد شده بود را با اکثریت آرا رد کرده بود.

هاشم الکوزی، عضو کمیته مختلط شورای ملی گفت: “ما توانستیم سرنوشت طرح قانون ثبت و احوال نفوس را مشخص بسازیم. خوشبختانه این قانون مورد تائید قرار گرفت و این مژده خوب به مردم است.”

عبدالحی آخند زاده، عضو دیگر کمیته مختلط شورای ملی اضافه کرد: “ما در نتیجه بحث ها با سناتورانی که به کمیته مختلط معرفی شده بودند، به این نتیجه رسیدیم که سرنوشت قانون ثبت و احوال نفوس مشخص شود و نگرانی های مردم پایان یابد. از همین رو طرح این قانون مورد تائید کمیته مختلط قرار گرفت.”

در همین حال، رئیس ثبت و احوال نفوس، همایون محتاط اظهار نمود که با تائید طرح قانون ثبت و احوال نفوس هیچ مانع قانونی در برابر توزیع شناسنامه های برقی وجود ندارد و به زودی توزیع شناسنامه های برقی آغاز میشود.

آقای محتاط تصریح نمود: “خوشبختانه شورای ملی طرح قانون ثبت و احوال نفوس را مورد تائید قرار داد. ما به زودی یعنی در هفته های نزدیک و کمتر از یک ماه، روند توزیع شناسنامه های برقی را آغاز می کنیم. نخست این روند در کابل عملی خواهد شد.”

پیش از این توزیع شناسنامه های برقی به یک معضل بزرگ مبدل گردیده بود. بیش از دو سال است که کار توزیع این شناسنامه ها با تاخیر مواجه شده است؛ حال دیده شود که این روند تا چه اندازه میتواند این چالش ها را از میان بردارد و اینکه آیا مردم گواه توزیع شناسنامه های برقی در سراسر کشور خواهند بود؟.

گزارشگر: رفیع صدیقی

About Ariana News

Avatar

Check Also

سیگار: فساد در حکومت افغانستان سبب تقویت گروه طالبان شده است

(Last Updated On: نوامبر 21, 2019)بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید که طالبان …