شورای عالی صلح راهبرد تازۀ را برای ادامۀ گفتگوهای صلح آماده کرده است

(Last Updated On: فوریه 7, 2017)

Captureشورای عالی صلح راهبرد تازۀ ۵ ساله را برای ادامۀ گفتگوهای صلح آماده کرده است.

پس از آن که رایزنی های صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمیتار به ثمر رسید، کنون اعضای شورای صلح افغانستان آستین بالا زده اند تا با راهبرد تازه ای گفتگوهای صلح را ادامه دهند و از همین رو، راهبرد پنج ساله ای را روی دست گرفته اند تا گروه های غیر وابسته با سازمان های استخباراتی را به میز رایزنی فرا بخواند.

عبدالخبیر اوچقون، معاون شورای عالی صلح میگوید، “ملا رسول پیام صلح جویانه ای ارایه کرده و گفته است که راه حل افغانستان گفتگو است، نه جنگ و ما امیدوار هستیم که گروه ملا رسول آخند به گفتگوهای صلح حاضر شوند.”

پایان نبرد های سنگین در سال های پیشرو به ظاهر ناممکن مینماید، زیرا بسیاری از کهنه نظامیان باور دارند که نبرد افغانستان را تا روزی پایانی نیست که کشورهای منطقه و جهان برای افغان ها صلح نخواهند.

عتیق الله امرخیل، آگاه نظامی میگوید، “صلح افغانستان مربوط افغان ها نیست، کسانیکه جنگ را در افغانستان آورده اند میتوانند صلح را نیز بیاورند و طالبان هم مستقل نیستند.”

در همین حال اکرم عارفی، استاد دانشگاه میگوید، “تا زمانیکه آمریکا به نتیجه ای نرسد، پاکستان هم کاری انجام داده نمیتواند و نیاز به دیپلماسی جهانی است تا افغان ها به صلح برسند.”

سال های درازیست که افغان ها تشنۀ صلح و امنیت اند با آنکه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دست از مخالفت با نظام برداشت با آن هم هراس از جنگ های خانمان سوز هنوز هم ازنگرانی های جدی است.

گزارشگر: احمد فرشاد صالح

About Ariana News

Check Also

ریاست اجراییه: هیچ بهانه‌ی برای ناکامی مذاکرات صلح وجود ندارد

(Last Updated On: مارس 23, 2019) ریاست اجراییه حکومت می‌گوید، اگر طالبان از فرصت به …