شهرداری کابل ۳۷۵ کیلومتر جاده را در کابل احداث و قیرریزی میکند

(Last Updated On: June 15, 2017 5:02 pm)

قرار است  ۳۷۵ کیلومتر جاده به ارزش ۱۱۳ میلیون دالرامسال از سوی شهرداری در کابل احداث و قیرریزی شود.

قرار داد شانزده پروژه امروز میان شهرداری کابل و شرکت های ساختمانی امضا شد. معاون دوم رییس جمهور می گوید که هنوز هم باشنده گان کابل از دسترسی به خدمات موثر شهری محروم اند و در وضعیت بد به سر می بردند.

سروردانش، معاون دوم رییس جمهور گفت: “مردم از خدمات شهری بهتر بی بهره اند و سهم ناچیز دارند مردم در نواحی بدتر از روستاها به سرمیبرند و از سرک های معیاری، کلنیک ها خبری نیست”.

شهرداری کابل می گوید در سال جاری ۲۸۵ کیلومتر جاده ساخته خواهد شد و کار ۹۰ کیلومترجاده دیگر پس از طی مراحل تدارکاتی آغاز خواهد شد. سرپرست شهرداری کابل اظهار داشت که این جاده ها با معیارهای جهانی ساخته خواهد شد.

عبدالله حبیب زی، سرپرست شهرداری کابل گفت: “ما بهترین مهندس ها را استخدام کردیم این جاده ها به همان شرایط جهانی و معیارهای جهانی ساخته خواهد شد”.

همزمان به آغاز کارعملی ساخت جاده سرای شمالی تا بره کی کار ساخت نخستین خط متروبس نیز در همین مسیر آغاز شد. این خط مترو بس چهار کیلومتر طول دارد شهرداری کابل در نظر دارد که در سراسر کابل ۱۱۱ کیلومتر خط متروبس را احداث کند.

گزارشگر: لیدا نیازی

About Ariana News

Check Also

انتقاد اداره حفاظت محیط زیست بر واردات نفت «ای ۸۰» به کشور

(Last Updated On: March 18, 2018 7:29 pm) اداره حفاظت از محیط زیست می گوید …