خبرهای تازه

شهرداری: تا هنوز کار شیوه نصب پوسترهای تبلیغاتی نامزدان نهایی نشده است

(Last Updated On: سپتامبر 24, 2018)

پیکار های انتخاباتی نامزد های سومین انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان پس از چند روزی آغاز می شود.

آغاز مبارزاتی که چهره شهر را دگرگون خواهد کرد؛ شهرداری کابل می گوید بخاطر جلوگیری از آلوده گی بیش از حد بینایی نامزدان و نصب پوسترهای کاغذی شان کار شیوه ئی را ساخته که تا هنوز این کار شیوه از سوی کمیسیون پاسخی نیافته است.

جلیل سلطانی، رییس نشرات شهرداری کابل می گوید: “مطابق این طرزالعمل هر کاندیدی که در جریان مبارزات انتخاباتی خود، کاغذها و پوسترهای خود را در نقاط مشخص قرار است نصب بکنند، آنها مکلف هستند که پس از ختم کمپاین انتخاباتی شان، پوسترها و کاغذ های شان را از محلات بردارند.”

با این حال کمیسیون انتخابات از نامزدان می خواهد پوسترهای تبلیغاتی شان را بر در و دیوار های نصب نکنند که مالکیت خصوصی افراد باشد و نامزدان می توانند از پایه های تبلیغاتی برای پیکارهایشان استفاده کنند.

حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون انتخابات می گوید: “شاروالی باید مطابق صلاحیت های قانونی شان کارهای خود را انجام دهند، ولی در قسمت تداخل در کارهای کمیسیون انتخابات هرگز به کسی اجازه نمی دهیم که در آن مداخله کند.”

این درحالیست که در گذشته زمان تبلیغات آنچه که کمیسیون های انتخاباتی و شهرداری کابل می گویند: نامزدان فرا قانونی تبلیغ کردند، حالا انتظار مردم این است که یکبار دیگر در زمان مبارزات انتخاباتی نامزدان از قانون پا فراتر نگذاشته و چهره شهر را با تبلیغات شان کاملاً دگرگون نسازند.

About Ariana News

Check Also

نظرسنجی: افغانستان با بیشترین تبعیض قومی، زبانی و مذهبی روبروست

(Last Updated On: مارس 25, 2019)نظر سنجی تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد …