ششمین تفاهمنامۀ همکاری افغانستان و تاجکستان به امضا رسید

(Last Updated On: May 27, 2017 10:20 am)

ششمین تفاهمنامۀ همکاری میان افغانستان و تاجکستان به امضا رسید.

یک هیات بلند رتبۀ حکومت تاجکستان به کابل آمده است و این هیات با مقام ها در وزارت اقتصاد افغانستان ششمین تفاهمنامۀ همکاری ها بین دو کشور را امضا کرده اند.

عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد میگوید، “ما به گونۀ مشترک کار میکنیم تا روابط تجاری دو کشور توسعه یابد و مورد های که از تفاهمنامه های گذشته باقی مانده است، به زودی اجرا شود.”

در همین حال خدایار خدایار زاده، وزیر ترانسپورت تاجکستان نیز از تمایل دولت آن کشور به توسعۀ روابط تجاری با افغانستان سخن میگوید.

وی میگوید، “تاجکستان نیز مانند افغانستان به بحر راه ندارد، ما میخواهیم از طریق افغانستان روابط تجاری خود را گسترش دهیم و ازاین طریق کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر کنیم.”

در حال حاضر، داد و ستد افغانستان و تاجکستان در سال به ۷۵ میلیون دالر میرسد اما دو کشور تلاش دارند که سطح معاملات تجاری آنها بیشتر از این توسعه یابد.

About Ariana News

Check Also

محقق: هراس افگنان سلاح های پیشرفته تر از نیروهای دولتی دارند

(Last Updated On: September 20, 2018 6:16 pm) محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی می …