شاهراه سالنگ مسدود شد

(Last Updated On: فوریه 18, 2017)

بزرگ راه سالنگ به دلیل برف باری های شدید و طوفان سنگین به روی ترافیک بسته شد.

جنرال محمد رجب نشاط رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها در گفتگو با آریانا نیوز گفته است که در سالنگ ها برفباری و طوفان جریان دارد و ممکن این برفباری تا بیست و چهار ساعت آینده ادامه داشته باشد که این بزرگ راه به همین دلیل تا مدت نا معلوم به روی ترافیک بسته شده است.

بگفته وی هم اکنون برفباری شدید در سالنگ جنوبی و طوفان سنگین در سالنگ شمالی ادامه دارد.

وی از تمام رانندگان و شهروندان خواست که تا بهبود وضعیت بطرف سالنگ ها حرکت ننمایند.

About Ariana News

Check Also

دادستانی کُل: در صورت لزوم اعضای کمیسیون‌های انتخابات برای تحقیق فراخوانده می‌شوند

(Last Updated On: فوریه 20, 2019) هیئت دادستانی کُل، مصروف جمع‎‌آوری اسناد و شواهد در …