سيستم انتقال پول از طريق موبايل راه اندازی ميگردد

(Last Updated On: آگوست 26, 2011)

وزرات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به همكاري  اداره انكشافى ايالات متحده امريكا  در نظر دارند  با هزينه  پنج میليون دالر از طريق چهارشبكه مخابراتي، سيستم انتقال پول از طريق موبايل را راه اندازی کند.

مقام ها در این وزارت میگویند:

از اين طريق  سهولت  های در  پرداخت معاش معلمان و بقيه كارمندان دولت ايجاد و از فساد اداری جلوگیر خواهد شد.

امیرزی سنگین سرپرست وزارت مخابرات افغانستان درمحفلی که به مناسبت روند مالی انتقال پول ازطریق موبایل به همکاری اداره انکشافی بین المللی امریکا درکابل برگزارشده بود اظهار داشت که:

با هزینه پنج میلیون دالرکمک موسسه انکشافی بین المللی امریکا سیستم انتقال پول ازطریق موبایل توسط شبکه مخابراتی افغان بیسیم و سه شبکه مخابراتی دیگر درکشور ایجاد می شود.

درهمین حال ریچارد آدمس نماینده شرکت مخابراتی افغان بیسیم این سیستم را موثر خوانده میگوید:

ما چهارکمپنی مخابراتی از مردم می خواهیم که دراین روند شامل شوند. به این شکل سهولت های زیادی برای مردم فراهم می گردد و انان دروقت معین درنقاط دوردست می توانند پول شان را به دست اورند.

این درحالیست که به گفته مسوولان در وزارت مخابرات هشتاد درصد مردم افغانستان به خدمات مخابراتی تیليفون های همراهی دسترسی دارند.

About ATN News

Avatar

Check Also

مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی به بهره برداری سپرده شد

(Last Updated On: آوریل 15, 2014) تعمیرجدید مرکزساینس و تکنالوژی تعلیمی که به حمایت مالی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.