سنا: ادامۀ کار مسوولان امنیتی سبب بحران بزرگی خواهد شد

(Last Updated On: March 19, 2017 7:29 pm)

senate_todayسناتوران در مجلس میگویند، مسوولان امنیتی در کار تامین امنیت ناتوان و بی اعتنا هستند و ادامۀ کار آنان وضعیت امنیتی را با بحران بزرگی مواجه خواهد ساخت.

افزایش نا امنی ها در کشور انتقاد های تند اعضای مجلس سنا را بر انگیخته است.

این قانون گذاران میگویند که مقام های امنیتی در کار تامین امنیت ناتوان هستند که این کار سبب افزایش نا امنی ها و کشتار غیرنظامیان شده است.

هر چند این مقام ها برای پاسخگویی به این مجلس فرا خوانده شده بودند، اما آنان در نشست مجلس سنا حضور نیافتند که این کار انتقاد های سخت اعضای این مجلس را به همراه داشت.

گل احمد اعضمی، یکتن از سناتوران میگوید، “مسوولان امنیتی پاسخ روشن به مردم ندارند که واضع سازند که چرا امنیت را تامین کرده نمیتوانند، و به همین رو در نشست حضور نیافتند.”

در همین حال فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا میگوید که هراس افگنان به دستور باداران شان تلاش دارند تا وضعیت را در کشور بدتر بسازند، از همین رو نیاز است تا نظامیان افغان حمایت شوند.

وی میگوید، “نظامیان افغان در برابر مزدورانی که به دستور بیگانه ها فعالیت دارند، در نبرد هستند و نیاز است تا این نظامیان حمایت شوند و متاسفانه این هراس افگنان تلاش دارند تا افغانستان به پیشرفت دست نیابد و افغانستان محتاج بیگانه ها به ویژه پاکستان باشد.”

قانون گذراران در مجلس تاکید می ورزند که ادامۀ وضعیت کنونی پذیرفتنی نیست و باید راهکار عملی برای مهار نا امنی ها ازسوی حکومت روی دست گرفته شود، درغیر آن کشور هر روز شاهد قربانی های بیشتر خواهد بود.

گزارشگر: رفیع صدیقی

About Ariana News

Check Also

فرمانده پولیس: ۳۸ طالب مسلح در فراه کشته شدند

(Last Updated On: February 22, 2018 12:10 pm)مقام های امنیتی در جنوب افغانستان می گویند …