سمینارعلمی و تحقیقی زیرنام شناخت کامل از انقلاب امام حسین درغزنی برگزارشد

(Last Updated On: دسامبر 4, 2015)

حسین

 کارشناسان مسایل دینی انقلاب کربلا را درجهان بی نظیرمیدانند وزینب خواهرامام حسین را قهرمان کربلا.

 

استاد اصغری رییس شورای علما درغزنی میگوید، پس ازحادثه تاریخی کربلا زینب خواهرامام حسین یگانه شخصیت بود که، پیام این انقلاب را به جهانیان رسانید.

 

به باور وی، اگر زینب نبود دیگراز این انقلاب درجهان خبری نبود.

 

در این سمنیار محمدعلی احمدی معاون ولایت غزنی گفت، انقلاب کربلا درتاریخ بشریت نظیرنداشته ونخواهد داشت.

 

بگفته وی،هم اکنون بزرگترین رهبران جهان از این انقلاب دراداره کشورهای شان الگو گرفته اند.

 

ازواقعه عاشورای حسینی درکشورعراق نزدیک به چهارده قرن میگذرد که، همه ساله درگوشه وکنارکشورهای جهان ازین روزتجلیل میگردد.

 

About Ariana News

Check Also

چالش‌ها بر سر احراز کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان هنوز پا برجا است

(Last Updated On: می 26, 2019) چالش‌ها برای احراز کرسی ریاست در درون مجلس نماینده‌گان …