خبرهای تازه

سطح آب‌های زیرزمینی کابل ۱۵ تا ۲۰متر کاهش یافته است

(Last Updated On: ژانویه 13, 2019)

ریاست آب رسانی کابل می گوید، سطح آب زیرزمینی کابل در سال‌های اخیر بین پانزده تا بیست‌متر کاهش یافته است.

این نهاد می‌افزاید که برنامه های درازمدت را  برای جلوگیری از ضایع شدن آب روی دست  دارند.

سردار ولی ملک‌زی رییس این نهاد درین مورد می‌گوید: “در سالهای اخیر سطح آب پایان آمده است ارزیابی های ما نشان میدهد که در برخی مناطق ۳۵ سانتی متر و در برخی مناطق تا ۳۰متر کاهش یافته است و در کل گفته می توانیم که سطح آب به گونه میانی در کل کابل بین ۱۵ تا ۲۰ متر کاهش یافته است.”

در همین حال حفر کاران چاهای عمیق می گویند که از اثر بارنده گی های چند روز گذشته نیم متر سطح آب بالا آمده و همچنان در آب های زیر زمینی جهش ایجاد شده است.

این گفته‌ها امیدواری نسبی را برای شهریان کابل جهت کاهش خشک ‌سالی سال آینده به بارآورده است.

هرچند باشندگان کابل از نوید خیزش آب و بارندگی ها خوشحال اند اما با این هم از حکومت می خواهند تا در مورد خشکسالی‌ها پیش بین باشد.

با این حال خشکسالی مشکل بزرگ بخش های زیاد افغانستان است، اما چالشی نیست که امروزه به وجود آمده باشد.

به نظر زمین شناسان، مدت ده سال می شود که افغانستان با خشکسالی  رو برو است و  به باور آنان پنج تا شش سال بارندگی های دوامدار می تواند این مشکل را حل کند.

About Ariana News

Avatar

Check Also

وزارت سرحدات: حالا زمان مناسب برای «طرح مساله دیورند» با پاکستان نیست

(Last Updated On: ژوئن 24, 2019) وزارت سرحدات و قبایل کشور در واکنش به صحبت …