زمان برگزاری انتخابات شورا های ولسوالی ها به تعویق افتاد

(Last Updated On: August 31, 2018 9:00 pm)

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید زمان برگزاری انتخابات شورا های ولسوالی ها به تعویق افتاده است.

معاون سخنگوی این می گوید که از میان بیش از  ۳۰۰ ولسوالی در کشور تنها ۴۰ ولسوالی واجد شرایط انتخابات است و به اساس قانون این انتخابات به تعویق افتاده است.

قرار بود انتخابات شورای های ولسوالی همزمان با انتخابات مجلس نماینده گان در ۲۸ میزان سال روان برگزار شود، اما اکنون کمیسیون انتخابات می گوید که تاریخ بعدی برگزاری این انتخابات را شورای امنیت فیصله خواهد کرد.

About Ariana News

Check Also

ابراهیمی: شماری از نهادها پروژه های انکشافی را عملی نمی توانند

(Last Updated On: September 24, 2018 3:56 pm) بسیاری از نهادها بودجه یی، برای عملی …