رییس کمیسیون شکایت های انتخاباتی: در صورت نیامدن اصلاحات، استعفا می کنم

(Last Updated On: October 12, 2017 8:49 pm)

رییس کمیسیون شکایت های انتخاباتی می گوید، اگر تا یک ماه آینده اصلاحات را در این کمیسیون نیاورد از مقام اش کنار خواهد رفت.

یکی از تعهدات بنیادین در توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی اصلاح  نظام و سیستم انتخاباتی بود،  اکنون که سه سال از عمر این حکومت می گذرد، اما هنوز هم تقلبکاران انتخاباتی در کمیسیون شکایات کماکان به کار شان ادامه می دهند.

عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایت های انتخاباتی گفت:”کسانی که در گذشته دست به تقلب داشتند حالا هم در کمیسیون ها است  اگر ظرف یکماه آینده موضوع را با حکومت حل نکردم به ضعف مدیریت خود اعتراف می کنم و از سمت خود استعفا می دهم.”

دلهره اصلی نهاد های ناظر انتخاباتی نیز تقلب در انتخابات سرنوشت ساز پیشروست زیرا به باور تیفا هنوز کمیسیون های انتخاباتی با مداخله های حکومت همراه می داند.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان گفت: “حکومت افغانستان  صادقانه و در عمل انتخابات را همکاری کند اگر این رقم به پیش نرود هیچ انتخابات در آینده دایر نخواهد شد و ما شدیدا از وضعیت کندی برای انتخابات نگران استیم.”

اما کمیسیون انتخابات بار دیگر قول می دهد که دست مداخله گران را از کار های آنان کوتاه کند.

نجیب الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:”تعهد می کنم که در هر پروسه بودجه مصرف می کند و حساب دهی مکلف است و به مردم هم شریک می کند کمیسیون مستقل است و هیچ کس را اجازه مداخه را نمی دهیم.”

به تازگی هم جریان های سیاسی خواهان کنار زدن اعضای کنونی کمیسیون های انتخاباتی شد.

About Ariana News

Check Also

شهر در محاصره دیوارهای استنادی؛ هزینه دو نهاد دولتی ۱۳۱ میلیون افغانی شده

(Last Updated On: February 20, 2018 6:09 pm)جابجای دیوارهای استنادی در سال های پسین چهره …