رییس پیشین بانک پشتنی به اتهام اختلاس به زندان محکوم شد

(Last Updated On: August 07, 2017 7:42 am)

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در یک دادگاه علنی رئیس پیشین بانک پشتنی را به اتهام اختلاس  پنجاه میلیون افغانی به پنج سال و یک ماه زندان محکوم به مجازات کرد.

دادگاه رئیس پیشین پشتنی بانک و چهار کارمند این بانک به اتهام اختلاس پنجاه میلیون افغانی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری برگزار شد.

دادستان موظف این قضیه می گوید که آقای حیات الله دیانی پنجاه میلیون افغانی را به شرکتی قرضه داده که سند های قرضه گیری آن جعل شده بود و از سرنوشت این پول خبری نیست، اما رئیس پیشین پشتنی بانک این گفته ها را رد می کند و می گوید حکومت در گرفتاری عاملان اصلی این قضیه بی اعتنایی می کند.

حیات الله دیانی،  رئیس پیشین پشتنی بانک گفت: ” ما تنها بر بنیاد سیستم قرضه دهی قرضه به یک شرکت خصوصی داده ایم و انصاف نیست که به خاطر پولی که جایداد نیز به ضمانت گرفته شده ما متهم شناخته شویم و مجازات شویم و باید عاملان اصلی که فراری هستند مجازات شوند.”

مرتضی امیری،  وکیل مدافع رئیس و کارمندان پیشین پشتنی بانک می گوید: ” تمامی اتهام ها بر موکلین من بی بنیاد و غیر قانونی است و باید عدالت به گونه جدی در نظر گرفته شود.”

در همین حال مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری رئیس پیشین پشتنی بانک را به پنج سال و یک ماه محکوم به مجازات کرد.

شیر آقا منیب، رئیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری گفت: “ما با اکثریت آرا اسامی حایت الله دیانی در خصوص قضیه اختلاس پنجاه میلیون افغانی به مدت پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی و رد پول اختلاص شد مبلغ پنجاه میلیون افغانی حکومت به مجازات میکنیم و مبلغ یاد شده از نزد اش تحصیل گردد.”

با این حال سه کارمند پیشین پشتنی بانک به علت نبود دلایل کافی الزام بری الذمه شناخته شدند. فیصله مرکز عدلی و قضایی نهایی نیست و متهمان میتوانند استیناف خواهی کند.  

About Ariana News

Check Also

فرمانده پولیس: ۳۸ طالب مسلح در فراه کشته شدند

(Last Updated On: February 22, 2018 12:10 pm)مقام های امنیتی در جنوب افغانستان می گویند …