رییس شورای ولایتی هرات به ۸ ماه حبس تنفیذی محکوم شد

(Last Updated On: می 17, 2017)

18447178_1317971584961002_7365533101694559817_nکامران علی زایی، رییس شورای ولایتی هرات به اتهام سو استفاده از صلاحیت وظیفوی به هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

دومین جلسۀ قضایی، کامران علیزایی را به اتهام تجاوز از صلاحیت های وظیفه یی محکوم کرد زیرا آقای علیزایی سال پار مظنونی را به زور با افراد مسلح از دادستانی بیرون کشانید و با خود نزد والی هرات برد اما آقای علیزایی میگوید که از بهر ضمانت به دادستانی رفته بود.

وی میگوید، “افراد مسلح من در هر جا با من میروند، و من آن روز به خاطر ضمانت رفته بودم.”

سر انجام دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی تصمیم گرفت، که آقای علیزایی را به هشت ماه زندان تنفیذی محکوم به مجازات کند.

انیسه رسولی، رییس محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی میگوید، “کامران علیزایی به تجاوز از حدود صلاحیت وظیفویی به هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدید است.”

در همین حال پرویز اغبر، وکیل مدافع کامران علیزایی میگوید، “ما خواهان برات هستیم، حکم قابل قبول نیست و ما تمیز طلب هستیم.”

قبل از این، دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی آقای علیزایی را به دو سال و شش ماه زندان محکوم به مجازات کرده بود.

About Ariana News

Check Also

ملا برادر در نشست قطر اشتراک نمی‌کند

(Last Updated On: فوریه 22, 2019)  طالبان گفته اند که در نشست میان نمایندگان این …