خبرهای تازه

رییس جمهور غنی نامزد وزیران تازه را معرفی خواهد کرد

(Last Updated On: دسامبر 25, 2016)

47094686-cmsرییس جمهور غنی نامزد وزیران تازه را جاگزین هفت وزیر رد صلاحیت شده، معرفی خواهد کرد.

رییس جمهور غنی روی تصمیم مجلس نمایندگان مهر تایید زده و تصمیم گرفته است تا پس از رخصتی های زمستانی مجلس نمایندگان به جای هفت وزیر رد صلاحیت شده، نامزد وزیران تازه معرفی کند.

نبی مصداق، مشاور رییس جمهور میگوید: “رییس جمهور تصمیم مجلس نمایندگان را قبول کرده و میخواهد بعد از رخصتی های زمستانی پارلمان وزیران تازه را معرفی کند.”

با این حساب در کمتر از یک ماه دیگر مجلس به تعطیلات زمستانی خواهد رفت و تعطیلات هم چهل و پنج روز زمان میبرد که تا پایان آن، تصمیم رییس جمهور بر این شده که وزیران رد صلاحیت شده به عنوان سرپرست وزیر سر کار شان حاضر شوند.

آقای مصداق گفته است: “وزیران سلب صلاحیت شده نه فعلا و نه هم پس از این حتا برای یک روز حق سرپرستی در وزارت ها را از رهگذر قانونی ندارند.”

بیش از یک ماه می گذرد که دادگاه عالی چیزی در پیوند به تعریف اش از تصمیم مجلس در بارۀ رد صلاحیت هفت وزیر بروز نداده است و ظاهرا رییس جمهور هم دیگر چشم به راه نظر دادگاه نیست.

در درون مجلس نمایندگان زمزمه های این هستند که دادگاه عالی تصمیم مجلس را تایید کرده و حالا زیر فشار رییس جمهوری این موضوع را کتمان کرده است.

حبیبه دانش، عضو مجلس نمایندگان ولایت تخار میگوید: “دادگاه عالی تصمیم مجلس نمایندگان را تایید کرده و این وزیران نمیتوانند به کار شان ادامه دهند، بر بنیاد قانون مجلس این حق را دارد که وزیران را رای دهد یا هم سلب صلاحیت کند.”

وزیران خارجه، تحصیلات عالی، معارف، فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی، مخابرات و فن آوری اطلاعاتی و کار و امور اجتماعی از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شده اند.

قبل از این ریاست اجرایی گفته بود که وزیران رد صلاحیت شده با تمامی امتیازها و صلاحیت های شان به عنوان وزیر تا اعلام تصمیم دادگاه عالی به کار ادامه میدهند اما ظاهرا نگاه تازه رییس جمهوری رنگ دیگری دارد و خواسته بر تنش بین دو قوه پایان دهد.

گزارشگر: باعث حیات

About Ariana News

Check Also

ملا برادر در نشست قطر اشتراک نمی‌کند

(Last Updated On: فوریه 22, 2019)  طالبان گفته اند که در نشست میان نمایندگان این …