رییس اجرایی: کشورهای که برای منافع شان از طالبان پشتیبانی می کنند، به بیراهه رفته اند

(Last Updated On: October 12, 2017 7:36 pm)

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور می گوید کشورهای که برای منافع شان از طالبان پشتیبانی می کنند به بیراهه رفته اند.

 آقای عبدالله  که  در مراسم یاد بود از بیست یک ومین سالیاد درگذشت ایت الله بهشتی یکی از فرماندهان پیشین جهادی در حضور شماری دیگری از مقام های حکومتی صحبت می کرد، گفت: “هر کشور که مبنای سیاست خود را به این گذاشته باشد که با حمایت از طالب منافع مردمش را تامین می کند به بیراهه رفته است, هرکشور که در نارامی افغانستان فکر آرامی خود را داشته باشند این را حل قضیه افغانستان و صلح در منطقه نیست.”

رییس اجرای همچنان بیان داشت که برای از میان برداشتن یک گروه شورشی نباید گروه های دیگر هراس افگن تقویت شود. وی با این حال، برای مبارزه با داعش ایجاد اجماع منطقه ای را پیشنهاد کرد و افزود: ” زمینه ساز فعالیت های داعش هم گروه های هستند که افغانستان را به میدان جنگ مبدل کرده اند و اگر کسی این طور تشخیص دهد که بخاطر مقابله با داعش یک گروه تروستی دیگر را تقویت کند کاملا بیراهه است.”

معاون دوم رییس جمهور که در این مراسم نیز حضور داشت، گفت که قضاوت کردن در مورد تحولات سیاسی کشور پیش از وقت است.

آقای سرور دانش گفت:” قضاوت کردن در مورد تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان کار ساده و آسان نیست هر چند که ما عادت کردیم هر چیز را بدون تفکر و اسناد شواهد قضاوت کنیم قضاوت ها باید با بیطرفی باشد نا اینکه چه کسی است و چه کاره است.”

این سخنرانان با نگرانی از اوضاع کنونی کشور گفتند که حلقاتی در داخل نظام هستند که سبب از هم گستگی و ایجاد بحران  شده است.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود گفت: “دشمن اصلی, دشمن نهانی ما, دشمن درونی ما در میان خود ما است که در ذهنیت ما است که برای دیگران فرصت میدهد بیایند و وضعیت را بحران آفرین کنند.”

در همین حال، عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان گفت: ” طرح های برای نفاق افگنی و اختلافات قومی عملی می شود عالمان دینی باید در راستای آگاهی دادن به مردم مسوولیت شان را ادا کنند.”

سخنرانان در مراسم یگانه راه بیرون رفت از نابسامانی های موجود و مهار بحران ها را اتحاد و اتفاق میان مردم و رهبران سیاسی دانستند.

 

About Ariana News

Check Also

شهر در محاصره دیوارهای استنادی؛ هزینه دو نهاد دولتی ۱۳۱ میلیون افغانی شده

(Last Updated On: February 20, 2018 6:09 pm)جابجای دیوارهای استنادی در سال های پسین چهره …