خبرهای تازه

رییس اجرایی از اطمینان امریکا در بهبود ثبات افغانستان خبر داد

(Last Updated On: آگوست 7, 2017)

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور به تازگی در دیدار با رییس سازمان استخبارات امریکا در کابل در مورد ادامه همکاری های این کشور گفتگو کرده و بر اجرای تعهدات دوجانبه تاکید ورزیدند.

آقای عبدالله گفت: “رییس سازمان استخبارات امریکا یا سی آی ای در کابل آمده بود و با ما هم دیدار داشت. با آنها در مورد تعهد امریکا در ادامه همکاری این کشور در بخش های مختلف بحث صورت گرفت.”

از سوی هم رییس اجرایی کشور در نشست شورای وزیران گفت: هر تعهدی که به مردم داده می شود باید در عمل ثابت شود.

رییس اجرایی افزود: “مسوولین در هر سطح که در ولایات میروند تعهدات شان باید عملی باشد و اگر کاری کرده نمی توانند نباید وعده سپرده شود.”

امریکا در شانزده سال پسین میلیارد ها دالر در بخش های متفاوت به ویژه نیرو های امنیتی کمک کرده است اما این بار کمک های امریکا مشروط بر جلوگیری از فساد در کشور است.

About Ariana News

Avatar

Check Also

واکنش‌های تند به رهایی انس حقانی

(Last Updated On: نوامبر 12, 2019) رهایی انس حقانی و دوعضو کلیدی دیگر شبکه حقانی …