خبرهای تازه

ریاست جمهوری: تا یک هفته دیگر راهبرد مبارزه با فساد اداری نهایی میشود

(Last Updated On: September 12, 2017 8:25 pm)

ارگ ریاست جمهوری می گوید، تا یک هفته دیگر راهبرد مبارزه با فساد اداری نهایی شده و محکمه ویژه مبارزه با زمین غاصبان دست بکار خواهد شد.

حکومت اعتراف میکند که غاصبان زمین چنان فربه شده اند که اکنون ملکیت های اداره های حکومتی و مردمان عادی کشور در امان نیست.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور می گوید: “محکمه خاصی برای غصب زمین ایجاد شده است زیرا غاصبان تبدیل به تهدید ملکیت های دولتی و عادی شده اند و محاکم عادی توان بررسی آن را نخواهد داشت.”

 بر بنیاد گفته های ارگ ، شورای عالی حاکمیت قانون، موانع اصلی مبارزه با فساد اداری، ایجاد رهبری سالم و اصلاحات و شفافیت در اداره های حکومتی را بررسی کرده و راهبرد تازه یی به حکومت تهیه کرده است.

مرتضوی می افزاید: ” استراتیژی مبارزه با فساد اداری تا یک هفته دیگر نهایی می شود در این سند به تحلیل موانع مبارزه علیه فساد اداری بررسی شده است.”

 با اغاز حکومت وحدت ملی نهاد های زیادی و تحرکات فراوانی در کار پیکار با فساد اداری اعلام شده است اما به باور بسیاری ها حکومت در این پیکار جاه  مانده و به ناکامی اش اعتراف دارد.

About Ariana News

Check Also

دیدبان پنتاگون در مورد پیشرفت جنگ افغانستان مشکوک است

(Last Updated On: February 17, 2018 3:10 pm) یک نهاد دیدبان پنتاگون به تازگی در …