خبرهای تازه

ریاست اجرایی ۱۲ برنامۀ حمایتی را برای رشد تجارت روی دست دارد

(Last Updated On: April 13, 2017 5:41 pm)

Captureریاست اجرایی دوازده برنامۀ حمایتی را برای رشد و تقویت روند بازرگانی در کشور روی دست دارد.

رشد بخش خصوصی، تشویق و حمایت این بخش، ساده سازی قوانین بازرگانی، تقویت تجارت و جذب سرمایه گذاران خارجی از دوازده برنامۀ مهم ریاست اجرایی برای بهترشدن وضعیت سرمایه گذاری در کشور دانسته میشود.

مصطفی مستور، مشاور ریاست اجرایی میگوید که با اجرای این برنامه ها تلاش میکنند تا سهولت های لازم برای بازرگانان در کشور فراهم کنند.

وی میگوید، “هنوزهم سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان در مقایسه به کشورهای همسایه به مراتب بهتر است، اولویت ریاست اجرایه بهتر شدن زمینه های سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی و هم چنان ایجاد سهولت های لازم میباشد.”

در همین حال اتاق تجارت و صنایع وضعیت فعلی را برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی در کشور چندان مناسب نمیداند.

به نقل از اعضای اتاق تجارت، نبود امکانات زیربنایی، نبود زمین، نبود برق کافی و حمایت های اندک حکومت از مشکلاتی اند که بازرگانان و سرمایه گذاران با آنان روبرو اند.

عتیق الله نصرت، رییس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع میگوید، “مشکلات زیادی وجود دارد که مانع سرمایه گذاری در کشور می شود، در موجودیت وضعیت فعلی نباید توقع این را داشته باشیم که سرمایه گذاران خارجی بیایند و در افغانستان سرمایه گذاری کنند، ما به هر کشور میرویم تا فرصت های سرمایه گذاری را معرفی کنیم و ما با وجود آن که آن ها علاقه میگیرند اما نا امنی یک مشکل جدی است.”

با وجود آنکه در افغانستان در بخش های گونان زمینه های بیشتر سرمایه گذاری موجود است، اما آگاهان امور اقتصادی باور دارند تا زمانیکه حکومت راهکار منظم را برای تامین امنیت بازرگانان و سرمایه گذاران روی دست نگیرد، جذب سرمایه گذاران خارجی دشوار است.

گزارشگر: لیدا نیازی

About Ariana News

Check Also

دیدبان پنتاگون در مورد پیشرفت جنگ افغانستان مشکوک است

(Last Updated On: February 17, 2018 3:10 pm) یک نهاد دیدبان پنتاگون به تازگی در …