خبرهای تازه

رحمانی: از انتخاب‌ام به عنوان رئیس مجلس دفاع می‌کنم

(Last Updated On: ژوئن 16, 2019)

میر رحمان رحمانی، رییس اعلام شدۀ مجلس نماینده‌گان، می گوید که بخاطر مصلحت کشور و منافع ملی، برای احراز کرسی ریاست این مجلس، منتظر قناعت طرف مخالف است.

آقای رحمانی می افزاید که بر بنیاد اصول وظایف داخلی، آرای پنجاه جمع یک را تکمیل کرده است و اما برخی از حلقات قانون‌شکن و زورگو تلاش دارند تا چالش مجلس نماینده‌گان حل نگردد.

آقای رحمانی می گوید، «من بخاطر مصلحت کشور و منافع ملی انتظار می کشم که دوستان به اصول وظایف داخلی مراجعه کنند و این اصول قناعت شان‌را فراهم سازد.»

بر بنیاد گفته‌های آقای رحمانی پیشنهادهایی به وی ارائه شده است تا از مقام‌اش استعفاء دهد.

اما آقای رحمانی می گوید، «به هیچ وجه من هیچ عقب‌نشینی نمی کنم چون من اولین رییس ولسی جرگۀ افغانستان هستم که بعد از شانزده دوره من این رأی را گرفتم.»

با این حال آقای رحمانی تاکید می ورزد که در انتخابات هیأت اداری هیچ مورد قانونی برای ایجاد چالش در مجلس نماینده گان وجود ندارد.

آقای رحمانی می گوید، «در انتخابات ریاست ولسی جرگه پنجاه جمع یک رأی را مطابق ماده هفتاد و یک اصول وظایف داخلی پوره کردم. صندوق آرای استعمال شده ۲۴۴رأی بود و من ۱۲۴رأی را بدست آوردم. ولی متأسفانه یک گروه زورگوی و قانون شکن یک مشکل را ایجاد کرده اند.»

هر چند چانه زنی‌ها برای حل تنش ایجاد شده میان نماینده‌گان مجلس ادامه دارد اما تاکنون این نماینده‌گان نتوانسته اند برای پایان چالش به میان آمده در خانه ملت به یک تفاهم کلی برسند.

About Ariana News

Avatar

Check Also

واکنش‌های تند به رهایی انس حقانی

(Last Updated On: نوامبر 12, 2019) رهایی انس حقانی و دوعضو کلیدی دیگر شبکه حقانی …