رای گیری برای معاونت دوم و دبیر مجلس همچنان بی نتیجه ماند

(Last Updated On: March 12, 2018 6:52 pm)

مجلس نماینده گان در سومین روز انتخابات هئیت اداری نتوانست تا معاون دوم و دبیر این مجلس را مشخص سازد.

امیرخان یار، دلاور ایماق، اکبر ستانکزی و نعمت االله غفاری ازنماینده گانی بودند که خود شان را در سمت معاونیت دوم نامزد کرده بودند، اما هیچ یک از این نماینده گان نتوانست آرای پنجاه جمع یک را به دست بیاورند.

درهمین حال کرسی دبیر این مجلس نیز میان هیلی ارشاد و صالح محمد سلجوقی به دور بعدی انتخابات هئیت اداری رفت.

قرار است دور چهارم انتخابات هئیت اداری میان آن نامزدانی که آرای بلند دارند برگزار شود تا هئیت اداری مجلس نماینده گان تکمیل گردد.

About Ariana News

Check Also

غنی: حمله بر غرب کابل حمله بر تمام مردم افغانستان است

(Last Updated On: September 20, 2018 2:42 pm)رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم گرامی‌داشت از …