خبرهای تازه

رئیس جمهور غنی تا یک هفته دیگر از هند بازدید خواهد کرد: مینه پال

(Last Updated On: سپتامبر 9, 2016)

1

رئیس جمهور غنی در اواخر هفته آینده برای یک روز به هند سفر می کند ، معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید محور بحث این سفر رییس جمهور به هند تمام بسته های کمکی این کشور به افغانستان خواهد بود.

در همین حال شماری از سیاسیون این سفر رییس جمهور را درپی سفر رییس ستاد ارتش به هندوستان وکمک های نظامی دهلی نو به افغانستان را ارزشمند می خوانند.

اشرف غنی مهمان یک روزه هند برای جلب کمک های آن کشور

رییس جمهور غنی پس از سفر رییس ستاد ارتش به هند وارایه یک فهرست کمک های نظامی آن کشور به افغانستان تا چند روز دیگر به دهلی نو می رود حال که همکاری های کابل و دهلی به ویژه در عرصه دفاعی نسبت به هرزمان دیگر رو به افزایش است رسانه های هندی در مورد فهرست پیشنهادی دولت افغانستان به هند نوشته اند که پس از سفر آقای غنی روشن خواهد شد که دهلی چی اندازه کمک نظامی به کابل می کند.

اما ریاست جمهوری بر بحث روی موضوعات اقتصادی بیشتر تاکید دارد.

مینه خان دوا پال معاون سخنگوی رییس جمهور میگوید ” رئیس جمهور در همین روز های نزدیک به هند سفر می کند ودر آنجا با نخست وزیر آن کشور دیدار خواهد کرد موضوع بحث آنان همکاری های اقتصادی وچگونگی مبارزه با دهشت افگنی در خاک افغانستان است.”

طالبان که به تازگی در یک اعلامیه به هند هشدار داده اند که دولت افغانستان را کمک نظامی نکند آگاهان هم عاقبت کمک های نظامی هند به افغانستان را نوعی تحریک مخالفان مسلح دولت می دانند .

زلمی زابلی سناتور میگوید ” این کمک های هند که کشور ما هم خود کفا نیست به یک قسم مخالفان را تحریک به جنگ علیه افغانستان می کند پس اینجا لازم است که آمریکا به ما چون تعهد کمک های نظامی دارد پیشتر ازهند کمک کند.”

نورآقا شریفی آگاه سیاسی گفت” این کمک هند به ما خیلی مفید است واگر اینکه رییس جمهور منافع ملی را در نظر گرفته در خواست کمک نظامی کند می تواند کشور ونیروهای امنیتی که مخالفان را به راحتی سرکوب کنند.”

سفیر افغانستان در هند می گوید به منظور بررسی کمک ها هیاتی از هند به زودی وارد کابل خواهد شد پیش از این دولت هند در بخش های اقتصادی بیش از دوملیارد دالر کمک کرده است .

گزارشگر: علی اصغری

About Ariana News

Avatar

Check Also

باشگاه آسمایی قهرمان مسابقات «مس رستلینگ» زنان کابل شد

(Last Updated On: اکتبر 22, 2019) باشگاه آسمایی قهرمان دومین دور مسابقات «مس رستلینگ» یا …