خبرهای تازه

رئیس جمهور غنی به کشورهای حامی دهشت افگنی هشدار داد

(Last Updated On: October 20, 2017 5:51 pm)

رییس جمهور هشدار می دهد که کشور های حمایت کننده  دهشت افگنی در افغانستان در حالت انزوا قرار دارند.

آقای غنی به روز جمعه در نشست شهرداران راه ابریشم در کابل با اشاره به حملات اخیر در کشور گفت: “افغانستان تحت حمله شبکه های نفرت، نا امیدی و خشونت است و این شبکه باید از پا در آید کشور های که دوام خود را با این شبکه یک جا می دانند باید بفهمد خود را منزوی می کنند.”

رییس جمهور افزود هیچ قدرت و گروهی نمی تواند افغانستان را از پا در آورد و بازنده کسانی اند که حمله می کنند نه آنانی که هدف قرار می گیرند.

در همین حال غنی صلح منطقه و جهان را با صلح افغانستان در ارتباط دانسته تاکید کرد که هیچ قدرتی نمی تواند امید ها و آینده مردم افغانستان را با خطر مواجه سازد.

وی اظهار داشت: “فشار است اما بخاطری که هر شبکه ی که تباهی ما را  می خواهد بفهمد در میدان جنگ خود شان شکست می خورند و خود شان و سربازان شان سخت زیر فشار است و واقعن انتحار شان فردی نیست بل انتحار سیاسی است و تمام جهان بداند سیاست افغانستان سیاست عزت است.”

در این نشست رییس جمهور غنی همچنان از قربانی های همه روزه نیروهای امنیتی افغانستان قدر دانی کرد.

گزارشگر: الاهه عمری

About Ariana News

Check Also

شماری از فعالان مدنی از روند توزیع شناس نامه های برقی اعلام حمایت کردند

(Last Updated On: February 18, 2018 6:37 pm) شماری از فعالان مدنی امروز (یکشنبه، ۲۹ …