خبرهای تازه

دیده بان جهانی شفافیت: قوه قضایه در صدر ۱۳ نهاد دولتی آغشته به فساد قرار دارد

(Last Updated On: فوریه 18, 2016)

fasad

قوه قضایه در صدر ۱۳ نهاد دولتی و مستقل قرار دارد که فساد و یا قانون شکنی ها  در آنها پا برجاست.

دیده بان جهانی شفافیت درگزارش تازه اش با ابراز این مطلب از حکومت میخواهد تا نهاد های قوی و مستقل را درکار مبارزه با فساد اداری ایجاد کند تا از مداخلات سیاسی دور باشد .

قوه قضایی، قوه اجرایی، قوه مقننه، سکتور عامه، نهاد های تنفیض قانون، نهادی های مدیریت انتخابات، اداره عالی تفتیش، ادارات مبارزه با فساد اداری، احزاب سیاسی جامعه مدنی، برخی از رسانه ها و بخش تجارت، نهاد های اند که درنتیجه بررسی و اراییه گزارش این نهاد فساد وجود داشته و یا هم قانون به گونه درست عملی نشده است.

سریراک پلیپات رئیس دیدبان جهانی شفافیت در آسیا می گوید: “گزارشی را که ما تهیه کرده ایم، بسیار کمک می کند دولت را که اولویت بندی کنند که چگونه با فساد اداری گام بردارند و نیز نهادهای که در این راستا فعالیت دارند باید مورد بازنگری قرار گیرند. این گزارش ما باید در عمل پیاده شود نباید در روی کاغذ باقی بماند و ما از چگونه گی عملی شدن پیشنهاداتی که در گزارش به نشر رسیده است نظارت خواهیم کرد”.

درهمین حال دفتر یو ان دی پی درکابل هر چند از تلاش های حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری حمایت می کند، اما تاکید می ورزد که دراین راستا گام های بیشتر برداشته شود و جامعه جهانی حکومت افغانستان را حمایت خواهد کرد.

جسلین میسن معاون ارشد دفتر یو ان دی پی در افغانستان می گوید: “این گزارش یک ابزار مهم است تا مبارزه موثر با فساد اداری و قانون شکنی ها صورت گیرد. یو ان دی پی و جامعه جهانی دراین راستا حکومت افغانستان را همکاری دوامدار خواهد کرد”.

درهمین حال رییس روابط سیاسی و اجتماعی اداره امور با گرفتن گزارش دید بان شفافیت تاکید ورزد که حکومت برای عملی کردن این پیشنهادات متعهد است.

میاگل وثیق رئیس روابط سیاسی اداره امور می گوید: “هر گاه کار مشترک  در راستای از میان برداشتن قانون شکنی ها و فساد کار مشترک صورت بگیرد، نتیجه به دست میاید و برای حل مشکل زودتر پرداخته میشود و با حکومت مشترکا” کار شود و حکومت دراین راستا متعهد است”.

این درحالیست که هنوز هم مردم از عملی نشدن قانون به گونه یکسان و میزان بلند فساد اداری در کشور به ستوه آمده اند.

دیده شود که این چالش ها چه زمانی درکشور ریشه کن خواهد شد و قانون مداری حکم فرما خواهد شد.

گزارش: رفیع صدیقی

About Ariana News

Check Also

ملا برادر در نشست قطر اشتراک نمی‌کند

(Last Updated On: فوریه 22, 2019)  طالبان گفته اند که در نشست میان نمایندگان این …