دیده‌بان شفافیت افغانستان خواهان پی‌گرد رییس بانک مرکزی است

(Last Updated On: ژوئن 19, 2019)

دیده بان شفافیت افغانستان خواهان پیگرد رییس بانک مرکزی از سوی نهاد های عدلی و قضایی است.

خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی افغانستان، به دلیل آن‌چه که بیماری عنوان شده است، از مقامش استعفاء داده است.

اما دیده‌بان شفافیت افغانستان می گوید که مسوولان مهم دولتی به شمول رییس این بانک پیش از استعفاء، کارکردهای‌ شان‌را به ملت گزارش دهند.

این نهاد می افزاید که حکومت باید بررسی هایش را برای کاهش بهای پول افغانی و ضعف نظام بانکی آغاز کند.

سیداکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، می گوید، «ما می‌پذیریم که استعفاء یک اصل است اما رییس بانک مرکزی که در کار هایش کوتاهی کرده و مشکلات را در سیستم بانکی ایجاد کرده باید به نهاد های عدلی  قضایی معرفی شود و حکومت باید این مسوولان دولتی را مکلف بسازد تا از کارکردهایشان به مردم گزارش دهند.»

در همین حال کارشناسان اقتصادی رییس بانک مرکزی را به عقده گشایی در برابر بانک های خصوصی متهم می‌کنند.

سلیم طوفان، عضوء اتحادیۀ بانک‌‌های خصوصی کشور، می گوید، « رییس بانک مرکزی باید پیش این که از مقام‌اش کنار برود کارکرد هایش را واضح می ساخت. او کارکرد های قابل قبول در بخش بانک داری کشور نداشته و بیشتر در برابر بانک های خصوصی عقده گشایی کرده است.»

مسوولان بانک مرکزی حاضر به شریک‌سازی دیدگاه شان در مورد این انتقادات نشدند.

این در حالی است که هر دالر آمریکایی در برای پول افغانی تا هشتاد افغانی رسیده است.

About Ariana News

Avatar

Check Also

«عمل‌کرد غیرقانونی کمیسیون انتخابات کشور را به بحران خواهد برد»

(Last Updated On: نوامبر 18, 2019) اگر کمیسیون مستقل انتخابات، بربنیاد قانون عمل نکند و …