دیدبان شفافیت: حکومت توان جمع آوری پول های غارت شده را ندارد

(Last Updated On: ژانویه 5, 2017)

%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84%db%8cدیدبان شفافیت افغانستان میگوید، که حکومت در کار جمع آوری وام های کابلبانک پیشین کوتاه آمده است.

رییس جمهور غنی پس از آنکه به کرسی ارگ ریاست جمهوری تکیه زد، در نخستین روزهای کاری اش فرمان داد تا پروندۀ کابلبانک بازگشایی شده و پول های به غارت رفتۀ این بانک جمع آوری شود.

هرچند دادستانی کل از جمع آوری پول ها از سهمداران کابلبانک سخن میزند، اما برعکس این سهم دار کابلبانک پیشین از پرداخت هر گونه پول، سرباز میزند، زیرا در گفتگوی با آریانانیوز میگوید که هیچگونه بدهی ندارد و حکومت نمیتواند به زور از وی پول بخواهد.

محمود کرزی، سهمدار پیشین کابلبانک گفته است: “قرضه های خود را با تکتانۀ آن دادیم ، سهم خود را دو بار دادیم، حال حکومت باید جواب ما را در سهم ما در کابلبانک بدهد.”

در حالیکه دادستانی کل کشور از پرداخت پول از سوی سهمداران کابلبانک سخن میزند، اما یکی از سهمدران آن از پرداخت هر گونه پول سرباز میزند و از نظر دیدبان شفافیت افغانستان، حکومت در کار جمع آوری پول ها کوتاه آمده است.

اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان گفته است: “حکومت تا حال نتوانسته است بدهی های کابلبانک را به گونۀ لازم جمع آوری کند، زیرا ثروت بدست آمده از سالهای گذشته است و چیزی جدید در حکومت تازه قابل لمس وجود ندارد.”

از میان ۹۵۰ میلیون دالر غارت شدۀ کابلبانک پیشین، نزدیک به ۵۰۰ میلیون آن جمع آوری شده و رقم جمع آوری شده پول ها راحدود شش ماه پیش دادستانی کل ارایه کرده بود و گزارش ها میرساند که تا کنون بر این رقم پول افزوده نشده است.

About Ariana News

Avatar

Check Also

عباس کریمی چهار مدال طلا بدست آورد

(Last Updated On: دسامبر 9, 2019)عباس کریمی در چهار سبک رقابت های سرتاسری شنای معلولان …