خبرهای تازه

دوازدهمین نشست شهرداران راه ابریشم در کابل برگزار گردید

(Last Updated On: October 20, 2017 5:07 pm)

رییس جمهور غنی در دوازدهمین نشست شهرداران راه ابریشم بر شبکه شهرداری های منظم در کشور تاکید ورزید.

آقای غنی در این نشست که به روز جمعه در کابل دایر گردید گفت: “شبکه شاروال های افغانستان به حیث یک شبکه منظم کاری مبدل شود. امروز شهردار را کسی مامور صفایی نمی گوید.”

وی می افزاید بیش از هفتاد در صد انکشاف شهری کنونی در کابل معیاری نیست و نیاز به احیای شبکه های ارتباطی دارد.

همچنان، رییس جمهور ایجاد راه ابریشم را خطر نه بل یک فرصت بزرگ اقتصادی برای جهان دانسته و می افزاید افغانستان جز مهم چهار راه ابریشم است.

آقای غنی افزود: “افغانستان جز چهار راه های آسیا است. ایجاد این چهار راه برای کشور ها خطر نیست بل فرصت است و ما یک آسیای در تحرک می خواهیم که همه در ارتباط باشند.”

سید سعادت منصور نادری، وزیر شهر سازی چهار راه ابریشم را بهترین راه برای جلوگیری از هراس افگنی و کشت و قاچاق مواد مخدر می داند.

آقای نادری در مورد اظهار داشت: “بهترین راه های عملی برای مبارزه با تروریزم در منطقه است و راه مشترک  بین کشور ها پیدا کنیم.”

رییس جمهور غنی وجود بازار های مصرفی را در کشور نگران کننده می خواند و از انکشاف غیر معیاری پایتخت را در کشور اشتباه برنامه ریزی گذشته می داند.

گزارشگر: الاهه عمری

About Ariana News

Check Also

تاکید رییس جمهور غنی بر معیاری سازی خدماتی صحی در کشور

(Last Updated On: February 20, 2018 6:55 pm) رییس جمهور اشرف غنی می گوید بخش …