خبرهای تازه

در کنفرانس بن دوم بايد بر حضور 25 در صدی زنان تاکید شود- كوفى

(Last Updated On: آگوست 11, 2011)

کمیسیون زنان، جامعه مدنى و حقوق بشرمجلس نماينده گان میگوید:

نباید حضور زنان دراین کنفرانس مهم، نمادین باشد.

وزیر امور خارجه افغانستان حضوربیشتر زنان دربن دوم را با اهمیت می خواند و میگوید:

حضور نماینده گان طالبان دراین کنفرانس بستگی به پیشرفت های صلح دارد.

گزارشگرراديو– تلويزيون آريانا احمد ارشاد خطیبی گزارش میدهدكه:

اعضای کمیسیون زنان ،جامعه مدنی و حقوق بشرمجلس نماینده گان  خواهان حضور فعال و اثر گذارنهادهای زنان درکنفرانس بن دوم میباشند.

فوزیه کوفی رییس کمیسیون زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نماینده گان میگویند:

حد اقل باید 25 درصد شرکت کننده گان این کنفرانس، زنان باشند.

زلمی رسول وزیرامورخارجه کشورمیگوید:

دراین کنفرانس فقط یک هیات از جانب افغانستان شرکت خواهد کرد و تمامی نهادهای سیاسی و اجتماعی به شمول نهادها زنان  شامل آن خواهد بود.

وی افزود:

تلاش میکند تا پیشنهادهای این کمیسیون عملی شود.

به گفته زلمى رسول:

تاکنون حضور نماینده گان طالبان در این کنفرانس مطرح نشده  و اینکه آیا نماینده گان طالبان  در بن دوم  شرکت خواهند کرد یا نه؛ بستگی به  پیشرفت در برنامه صلح دارد.

وزير خارجه زلمى رسول میگوید:

افغانستان خواهان تضمین همکاریهای دراز مدت جامعه جهانی میباشد و این موضوع در بن دوم مطرح خواهد شد.

به گفته وی:

جامعه جهانی نیز در راستای حقوق بشرو جامعه مدنی از افغانستان  مطالباتی خواهد داشت.

وزیر امورخارجه افزود:

هر تصمیمی که در بن دوم گرفته شود مبتنی برمنافع ملی افغانستان  خواهد بود.

قراراست این کنفرانس در ماه دسمبر سال جاری عيسوی  به منظور ارزیابی وضعیت افغانستان،  درپایتخت آلمان برگزارشود.

About ATN News

Check Also

از انفجار در یک مکتب دخترانه در فراه جلوگیری شد

(Last Updated On: آوریل 18, 2019) نیروهای امنیتی، از منفجر ساختن یک مکتب دخترانه از …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.