درجریان انتخابات نباید روند درسی معارف به چالش مواجه شود

(Last Updated On: فوریه 4, 2014)

وزارت معارف، از نامزدان ریاست جمهوری می خواهد تا در جریان مبارزات انتخاباتی از دانش آموزان و امکانات معارف استفاده نکنند.

سخنگوی این وزارت می گوید: نهاد های مربوط به معارف به گونه مستقل کار‌های شان را به پیش می برند و از نامزدان ریاست جمهوری می خواهد تا روند درسی معارف را با چالش روبرو نکنند.

با آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، یک بار دیگر نگرانی ها افزایش یافته که این نامزدان از امکانات دولتی به نفع شان استفاده خواهند کرد.

تا اکنون دیده شده که در جریان مبارزات نامزدان ریاست جمهوری بیشتر اشتراک کننده گان دانش آموزان اند اما نگرانی های هم به وجود آمده که این مبارزات به موسسات آموزشی به ویژه مکاتب نیز سرایت کند.

حقمل رئیس نشرات وزارت معارف، از نامزدان می خواهد تا در جریان مبارزات انتخاباتی شان روند معارف را با مشکل مواجه نسازند.

از سویی هم وزارت معارف کشور می گوید، ترکیه وعده کرده تا مکاتب افغان ترک را در ولایت های ایجاد کند که تا اکنون نبوده است.

About Ariana News

Check Also

شش جنگجوی طالبان در پکتیکا کشته شدند

(Last Updated On: آوریل 23, 2019) در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولایت پکتیکا …