خبرهای تازه

دانش: رقابت های نظامی کشور ها عامل اصلی درگیری در افغانستان

(Last Updated On: آوریل 22, 2018)

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می گوید رقابت های نظامی عامل اصلی درگیری میان کشور های منطقه به ویژه افغانستان شده است.

نمایشگاه کتاب در دانشگاه کابل فرصت را به معاون دوم رییس جمهور داد تا وضعیت افغانستان و منطقه را به رایزنی گیرد.

معاون دوم ریاست جمهوری می گوید  که سیاست های برتری جویی همواره سبب نا امنی در کشور های منطقه به ویژه افغانستان شده است .

آقای دانش گفت:”سیاست های امنیت محور یا ایدلوژیک معمولا سیاست های خشک و متاسفانه بوده و غالبا بر قدرت طلبی و روحیه هژمونی و برتری خواهی و حتی خشونت ها و جنگ ها منجر می شود.و هر اشغال گرایی ها و تجاوزات و همین جنگ های نیابتی بین کشور ها در گذشته و حال ریشه در همین نوع سیاست ها دارد.”

در همین حال مسوولان سفارت ایران در کابل نیز روابط فرهنگی میان کشور های منطقه را اثر گذار دانسته می گوید ایران برای بهبود روابط فرهنگی و علمی با افغانستان تلاش های را داشته است. 

رضا ملکی، رایزن فرهنگی سفارت ایران بیان داشت:”بیش از ۴۵۰ هزار دانش اموز در مراکز اموزی ایران در حال تحصیل هستند حدود 17 هزار دانشجو در مراکز علمی و فرهنگی دانگاهی ایران در حال تحصیل هستند و ۳۳۰ نفر از اساتید دانشگاه های افغانستان برای ادامه تحصیل دوره های ماستری و دوکتورا به ایران اعزام شده.”

در همین حال، رییس دانشگاه کابل نیز از همکاری کشور ایران در عرصه فرهنگی با افغانستان استقبال کرد.

آقای حمیدالله فاروقی بیان داشت: ” ریاست محترم سازمان فرهنگی و ارتباطات اسلامی ایران در کابل دانشگاه تهران و دانشگاه محترم تباتبای و فردوسی مشهد و دیگر دانشگاه تحقیقی علم و دانش در نتیجه تلاش های مثمر و دل سوزانه رای زنی ایران و سفارت ایران در کابل این پوهنتون را توان بخشیده در پیش برد برنامه های تحصیلی استادان همکاری کرده اند.”

اشتراک کننده گان در این نمایشگاه کتاب همچنان تاکید ورزیدند که کشور های منطقه باید بجایی زد و بند های نظامی همکاری فرهنگی را بیشتر سازند تا ثبات در این کشور ها برقرار شود.

About Ariana News

Avatar

Check Also

دیدار رئیس جمهور غنی با راس ویلسون و جنرال اسکات میلر  

(Last Updated On: ژانویه 26, 2020)به اساس خبرنامه ارگ، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، …