خبرهای تازه

دانشگاه هرات رشته های تحصیلی جدید مبتنی بر نیازمندی های بازار کار را راه اندازی کرد

(Last Updated On: دسامبر 2, 2017)

دانشگاه هرات با حمایت وزارت تحصیلات عالی و ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا زمینۀ تحصیل در سه رشتۀ جدید (ادارۀ تجارت در مقطع نیمه عالی، ادارۀ تجارت در مقطع ماستری، و تکنالوژی مواد غذایی در مقطع لیسانس) را برای دانشجویان این دانشگاه فراهم کرده است.

اداره انکشاف بین المللی امریکا با نشر خبرنامه ای گفته است که این رشته های جدید تحصیلی برای حمایت از دانشگاه ها و انکشاف نیروی بشری راه اندازی گردیده است.

در خبرنامه آمده است که دانشگاه های امریکایی ماساچوسیتس، دنور و پردو که همکاران برنامه حمایت از دانشگاه ها و انکشاف نیروی بشری میباشند، با دانشگاه هرات در تدوین و انکشاف این رشته ها مطابق با معیارهای قابل قبول بین المللی همکاری کردند.

گفته میشود که برنامۀ ماستری اداره تجارت بگونه ای طراحی و تدوین شده که پاسخگوی نیازهای مدیریتی، استراتیژیکی و تحلیلی سکتور خصوصی و دولتی افغانستان باشد.

در عین حال، برنامه تکنالوژی مواد غذایی دانشجویان را برای کار در سکتور مواد غذایی افغانستان آماده میکند و برنامه تحصیلی نیمه عالی در رشته ادارۀ تجارت یک برنامه دو و نیم ساله است که مهارتهای تخصصی مدیریتی و تخنیکی مورد نیاز بازار کار افغانستان را به دانشجویان آموزش میدهد.

محمد آصف رحیمی، والی هرات گفت: “راه اندازی برنامه های تحصیلی جدید یک گام مهم در راستای توسعه اقتصادی و خود کفایی در کشور است. از برنامه حمایت از دانشگاه ها و انکشاف نیروی بشری، ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا و دانشگاه های همکار بابت حمایت و همکاریشان در ایجاد این برنامه های تحصیلی سپاسگذار هستم.”

هربرت اسمیت، رئیس ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان نیز بیان داشت: “با ایجاد گزینه های تحصیلی بیشتر، بویژه در رشته های ادارۀ تجارت و تکنالوژی مواد غذایی، فرصت عالی برای دانشجویان فراهم میگردد تا در ترقی و موفقیت ملت افغانستان نقش داشته باشند.”

در خبرنامه نگاشته شده است که در جریان چهار سال گذشته، برنامه حمایت از دانشگاه ها و انکشاف نیروی بشری با وزارت تحصیالت عالی، دانشگاه هرات و ده دانشگاه دولتی دیگر در طراحی و تدوین ۳۲ برنامه تحصیلی جدید و حمایت از برنامه های تحصیلی مرتبط با نیازمندی های بازار کار همکاری کرده است.

به گفته خبرنامه، این برنامه های تحصیلی جدید بر توانایی های جوانان افغان میافزاید و آنها را برای کار در نهادها و سازمان ها و رهبری این نهادها که در ترقی و توسعه افغانستان نقش دارند، آماده میکند.

ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا با مصرف حدود ۱۷ میلیارد دالر امریکایی در برنامه های انکشافی در افغانستان از سال ۲۰۰۲ بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم مینماید.

About Ariana News

Check Also

سکات میلر از حضور گروه داعش و القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرد

(Last Updated On: می 21, 2019) جنرال سکات میلر، فرمانده نیروهای ناتو و امریکایی در …