دادستانی کُل: در صورت لزوم اعضای کمیسیون‌های انتخابات برای تحقیق فراخوانده می‌شوند

(Last Updated On: فوریه 20, 2019)

هیئت دادستانی کُل، مصروف جمع‎‌آوری اسناد و شواهد در مورد اتهام‌ها علیه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کُل می‌گوید رییسان و اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به اتهام، استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و جرایم انتخاباتی به این نهاد معرفی شده و پرونده آنان زیر بررسی جدی یک هیئت عالی رتبه این نهاد قرار دارد.

در همین حال، سخنگوی دادستانی کل تاکید می‌ورزد که هیئت نامبرده در حال جمع آوری اسناد و شواهد در پیوند به اتهام‌های وارد شده نسبت به این افراد است.

آقای رسولی می‌گوید: “۱۲ تن از اعضای کمیسیون انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی به اتهام استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی از سوی نهادهای امنیتی و کشفی به لوی سارنوالی معرفی شده، دوسیه شان تحت کار یک هیئت که در سارنوالی کار می کنند قرار گرفته و همکاران مان در حالت جمع آوری اسناد، شواهد و مدارک هستند.”

از سویی هم، سخنگوی دادستانی کل می‌افزاید که در صورت نیاز هیئت دادستانی، رییسان و اعضای برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی را جهت تحقیقات فرا خواهد خواند.

آقای رسولی اظهار می‌دارد: ” پلان تحقیقاتی جامع و فراگیر برای بررسی موضوع آماده شده، هرزمانیکه هیات لازم ببیند که از رییسان و کمیشنران تحقیق کند آنان را به صفحه تحقیق خواهند کشاندند.”

با این حال، چندی پیش ریاست جمهوری طی یک فرمانی مبنی بر طرح تعدیل قانون انتخابات گفته بود که تمامی اعضاء و رییسان کمیسیون‌های انتخاباتی عزل و رییسان دبیرخانه‌های هر دو کمیسیون همچون سرپرست کارها را به پیش خواهند برد. 

سپس اعضای برکناره شده این کمیسیون‌ها  در اعلامیه ای اظهار داشتند، به اساس صراحت ماده ۱۰۹ قانون اساسی کشور که تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر کاری دوره تقنینیه شورای ملی مجاز نمی داند؛ به خاطری که هراس قانون گذار از این بوده که مبادا محتوای آن به نفغ یا ضرر گروه های خاصی دستکاری گردد، پس تعدیل قانون انتخابات به اساس فرمان تقنینی رییس جمهور که درعین زمان نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز می باشد، خلاف قانون اساسی پنداشته می شود.

این در حالی‌ست که پیش از این آگاهان حقوقی گفته اند که اگر اتهام‌ها بر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی ثابت شوند این افراد باید به زندان انداخته شده و انتخابات مجلس نمایندگان نیز باطل اعلام گردد. 

About Ariana News

Avatar

Check Also

مجلس نمایندگان: از کود ۹۱ به مقاصد شخصی استفاده شده است

(Last Updated On: دسامبر 8, 2019)کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگوید از کود ۹۱ که …