خبرهای تازه

خواست شماری از نمایندگان مجلس و مشاور ریاست جمهوری مبنی بر انحلال شورای صلح

(Last Updated On: اکتبر 28, 2015)

vlcsnap-2015-10-28-17h52m32s143

شورای عالی صلح به علت نداشتن دست آورد ها منحل شود و باید یک هئیت قوی و با صلاحیت برای پیشبرد گفتگو های صلح تعیین گردد.

یکی از مشاورین رئیس جمهور با ابرازاین مطلب می گوید که عدم اراده نیرومند سبب شده است تا کشور به صلح پایدار دست نیابد.

درهمین حال سرپرست شورای عالی صلح می گوید که وجود بی اعتمادی میان حکومت و مخالفان مسلح دولت سبب شده است تا روند گفتگو های صلح به نتیجه نرسد.

دراین جا اعضای شورای عالی صلح و برخی از نماینده گان مردم درمجلس نشستی را زیر نام کنفرانس ملی آینده گفتگو های صلح برگزار کرده اند. دراین نشست هر چند از فرصت ها برای گفتگو های صلح سخن گفته شد، اما روند گفتگو های صلح  با درنظر داشت موانع که صد راه این روند وجود دارد مورد انتقاد قرار گرفت.

ملالی شینواری مشاور رئیس جمهور در بخش امور اجتماعی” دولت شورای عالی صلح را لغو کند و یک هئیت با صلاحیت و قوی تعیین شود تا روند گفتگو های صلح را به نتیجه برساند و نقش زنان باید دراین روند نادیده گرفته نشود.”

درهمین حال سرپرست شورای عالی صلح عدم بی باوری میان حکومت و مخالفان را از انگیزه های اصلی نرسیدن به گفتگو های صلح که رسیدن به ثبات درکشور میداند.

عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح میگوید” وجود بی اعتمادی میان حکومت و مخالفان مسلح دولت سبب کندی روند صلح شده است هر چند ما توانسته ایم تماس های با مخالفان داشته باشیم اما زمانی که این تماس ها به نتیجه میرسد یک چالش و یک مشکل در برابر این تماس ها قرار میگیرد.”

برخی از نماینده گان مردم درمجلس هم از روند گفتگو های صلح انتقاد می کنند و می گویند که فرصت های زیادی هنوز هم برای گفتگو های صلح وجود دارد، که باید ازسوی حکومت بازنگری شود.

فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده گان میگوید” مردم افغانستان باید مالکیت پروسه صلح را داشته باشند و فرصت هنوز هم است که حکومت بازنگری کند و روند گفتگو های صلح  را پیشرفت دهد.”

احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی گفت” تا هنگامی که امریکا به اهداف استراتیژیک خود در افغانستان نرسد  به صلح نخواهد رسیدم و نیز پاکستان  که عمق استراتیژی دارد در افغانستان و نا امنی ها را به سود کشورشان میدانند موانع زیادی در برابر گفتگو های صلح است.”

این درحالیست که پس از سیزده سال مخالفان مسلح دولت برای نخستین بار با نماینده گان حکومت گفتگو هایی برای رسیدن به صلح داشتند درپاکستان داشتند، اما پس از افشای مرگ ملا عمر این روند دوباره به بن بست رفت و روشن نیست که چه زمانی طالبان حاضر خواهند شد تا پیام صلح حکومت را بپذیرد.

گزارش از رفیع صدیقی

About ATN News

Check Also

اظهارات تازه عطامحمد نور در پیوند به تنش‌های اخیر در بلخ

(Last Updated On: مارس 20, 2019) عطامحمد نور، والی پیشین بلخ و رییس اجراییه حزب …