خبرهای تازه

خدمات صحی بیمارستان های دولتی دیگر رایگان نخواهد بود

(Last Updated On: August 13, 2017 6:49 pm)

پس از این خدمات صحی در بیمارستان های دولتی کشور رایگان نخواهد بود.

بر بنیاد ماده پنجاه دوم قانون اساسی کشور دولت وسایل پیش گیری و درمان امراض و خدمات صحی را برای همه شهروندان کشور به گونه رایگان تامین می کند اما به تازگی کابینه کشور به طرحی رای تایید داده است که بربنیاد آن درمان بیماران در بیمارستان ها در بدل پول اجرا شود.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه می گوید: به دلیل رشوه گرفتن داکتران و کم شدن کمک های بین المللی به افغانستان این تصمیم گرفته شده است. اما خدمات واقعات عاجل، خدمات مادر و نیز خدمات اساسی همچنان رایگان انجام خواهند شد.

آقای فیروز گفت: “واقعات عاجل، خدمات مادر و امراض ساری رایگان است اما نیاز به منابع داریم زیرا کمک کنندگان کمک های شان را کاهش داده اند و از سوی دیگر با این کار پرداخت پول های زیرمیزی پایان می یابد.”

هم اکنون نیز شهروندان کشور با پرداخت پول های گزاف، اکثر معاینات شان را در بیرون از بیمارستان های دولتی انجام می دهند.

این در حالیست با وجود میلیون های دالر کمک در بخش صحت افغانستان هنوز هم هزاران تن به خدمات صحی در گوشه های از افغانستان دسترسی ندارند.

گزارشگر: احمد فرشاد صالح

About Ariana News

Check Also

افغانستان استفاده از بندر چابهار را در آینده نزدیک آغاز میکند

(Last Updated On: February 21, 2018 7:02 pm)وزارت ترانسپورت می گوید که آماده گی ها …