حکومت ۵۵۳ موسسه غیر دولتی را منحل کرده است

(Last Updated On: سپتامبر 19, 2018)

حکومت در دو سال گذشته فعالیت بیش از ۵۰۰ موسسه غیر دولتی را به دلیل عدم فعالیت و گزارش دهی نا مناسب متوقف کرده است.

وزیر اقتصاد می‌گوید که فعالیت های نهاد های غیر دولتی در نقاط دور دست و ناامن بسیار اندک بوده و فعالیت شان از لحاظ سکتوری و جغرافیایی نامتوازن است.

در گزارشی که از سوی وزارت اقتصاد در پیوند به فعالیت موسسات غیر دولتی در سال ۱۳۹۶خورشیدی نشر شده، آمده است که در این سال ۲۳۹۹ موسسه در این وزارت ثبت شده است که از میان آن ۲۲۲۱  موسسه داخلی و ۲۷۷ آن خارجی بوده است.

از این میان حکومت ۵۵۳ موسسه را به دلیل نبود فعالیت موثر و گزارش دهی از کار کردهای شان، منحل کرده است.

یافته های  تازه وزارت اقتصاد از فعالیت این موسسات نشان می‌دهد که در بخش زیربنا، زراعت و حکومتداری فعالیت شان اندکی پایین آمده، اما در بخش های صحت، مصونیت اجتماعی و تعلیم و تربیه فعالیت شان اندکی افزایش داشته است.

بر بنیاد این گزارش فعالیت آنان از نگاه سکتوری و جغرافیایی نامتوازن بوده و در بخش های که نیازمند و ناامن بوده کمتر تطبیق شده است.

موسسات غیر دولتی نیز ناامنی را چالشی در برابر تطبیق پروژه های شان در نقاط ناامن می‌دانند، اما از حکومت می‌خواهند که در تقابل با آنان قرار نگیرد.

تخصصی سازی موسسات غیر دولتی، تامین شفافیت در تطبیق پروژه های انکشافی در ساحات دور دست و کاهش فقر از موارد دیگر است که وزارت اقتصاد در سال روان بر آن تاکید می‌کند.

About Ariana News

Check Also

اظهارات تازه عطامحمد نور در پیوند به تنش‌های اخیر در بلخ

(Last Updated On: مارس 20, 2019) عطامحمد نور، والی پیشین بلخ و رییس اجراییه حزب …